ФОП Новини Налог на прибыль Оплата (відвантаження) товарів здійснювалася до переходу на загальну систему оподаткування: податково-прибутковий облік

Оплата (відвантаження) товарів здійснювалася до переходу на загальну систему оподаткування: податково-прибутковий облік

Згідно з пп. 134.1.1 ПКУ, об’єктом обкладення податком на прибуток є прибуток, який визначається шляхом коригування бухгалтерського фінрезультату до оподаткування на різниці, передбачені р. III ПКУ.

Так, р. ІІІ ПКУ не передбачає коригування фінрезультату до оподаткування на різниці за операціями з відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг) під час перебування на спрощеній системі оподаткування в разі їх оплати при переході на загальну систему оподаткування та в разі отримання оплати за товари (роботи, послуги) на спрощеній системі оподаткування й відвантаження таких товарів (виконання робіт, надання послуг) під час перебування на загальній системі оподаткування.

Таку інформацію повідомила ДФС в листі від 31.08.2016 р. № 18892/6/99-99-15-02-02-15.

Окрім того, у зазначеному листі контролери зазначають: платник податку, який починаючи з II кварталу 2016 року (із 01.04.2016 р.) перебуває на загальній системі оподаткування, а у I кварталі 2016 року був на спрощеній системі оподаткування, зобов’язаний подати податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за 2016 рік протягом 60-ти календарних днів, що настають за останнім днем звітного податкового періоду, у якій слід урахувати фінансовий результат до оподаткування починаючи з 01.04.2016 р. по 31.12.2016 р.

Зважаючи на особливості визначення об’єкта обкладення податком на прибуток, такий суб’єкт господарювання разом із декларацією з податку на прибуток підприємств повинен подати фінансову звітність за I квартал 2016 року та 2016 рік.

Джерело: Інтерактивна Бухгалтерія