Записник Бухгалтера Загальні питання Нюанси заповнення граф 1-5 таблиці 1 додатка 2 до декларації з ПДВ: роз’яснює ДФС

Нюанси заповнення граф 1-5 таблиці 1 додатка 2 до декларації з ПДВ: роз’яснює ДФС

ДФС звернула увагу платників податків на особливості заповнення таблиці 1 додатка 2 (Д2) до податкової декларації з ПДВ.


Загальне правило заповнення таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації:
– всі підсумкові показники по кожній графі таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації вказується в рядку «Усього», який завжди є першим рядком таблиці;
– розшифровка показника рядка «Усього» кожної графи таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації здійснюється в хронологічному порядку, починаючи зверху із звітного періоду, який є найближчим до дати подання декларації (найновіший звітний період) та закінчуючи найбільш давнім звітним періодом. Тобто, спочатку відображається найближча дата до дати подання декларації, під нею – більш рання дата;
– не можуть бути одночасно заповнені в одному рядку графи 2-5 додатка 2 (Д2) до декларації (так, наприклад, якщо в одному звітному періоді платником було одночасно задекларовано від’ємне значення двох різних категорій, такі суми вказуються в різних рядках та відповідних графах таблиці 1 додатка 2 (Д2) з однаковою датою у графі 1).
У графі 1 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації вказується звітний (податковий) період, у якому виникла сума від’ємного значення, яка відповідає категорії такої суми, зазначеній у графах 2-5 додатка 2 (Д2) до декларації.
Графи 1-5 таблиці 1 додатка 2 (Д2) до декларації заповнюються у хронологічному порядку виникнення сум, що відображаються в графах 2-5. Спочатку зверху у графі 1 зазначається звітний період, в якому виникло значення графи 2 («січень 2015 року» у форматі «01.2015»), потім нижче – в хронологічному порядку (з більш нової дати до більш давньої) звітні періоди, в яких виникли значення графи 3, потім 4, в останню чергу – графи 5.
До граф 2-5 додатка 2 (Д2) до декларації за лютий 2015 року переносяться показники декларації за січень 2015 року та у відповідних випадках – попередніх звітних періодів у розрізі категорій такого від’ємного значення та звітних періодів їх виникнення.

За матеріалами офіційного порталу ДФС у м. Києві.