Записник Бухгалтера Податок на прибуток Новая форма Декларации по прибыли за три квартала 2016 года

Новая форма Декларации по прибыли за три квартала 2016 года

За три квартали 2016 року Декларацію з податку на прибуток підприємств рекомендовано подавати за оновленою формою

З метою належного адміністрування податку на прибуток підприємств ДФС України листом від 11.10.2016 року № 33190/7/99-99-15-02-01-17 повідомляє таке.

Загальні положення

19.08.2016 року набув чинності наказ Мінфіну України від 08.07.2016 р. № 585 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств».

Наказом № 585 внесено зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Мінфіну України від 20.10.2015 року № 897.

Наказ № 585 виданий з метою реалізації положень Закону України від 24.12.2015 року № 909 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році».

Внесені зміни до декларації

Визначення звітного (податкового) періоду

Рядок 2 заголовної частини декларації доповнено полем, у якому зазначається базовий звітний період – календарний квартал або календарний рік.

З метою розмежування граничного строку подання декларації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу та граничного строку подання декларації протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, при складанні декларації у рядку 2 заголовної частини декларації, платником зазначатиметься базовий звітний період – календарний квартал або календарний рік.

Нова редакція розділу та рядка 26 декларації

Викладено в новій редакції назви показників розрахунку авансового внеску, а саме:

– розділ «Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств»;

– рядок 26 декларації: «Авансовий внесок у розмірі 1/12 нарахованої суми податку на прибуток, що підлягає сплаті щомісяця або авансовий внесок у розмірі 2/9 податку на прибуток ((позитивне значення) рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств) х 2/9), що підлягає сплаті до 31.12.2016 р».

Так, згідно з п. 9 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу у січні – грудні 2015 р. платники зобов’язані сплачувати щомісячні авансові внески з податку на прибуток підприємств відповідно до п. 57.1 ст. 57 Кодексу у редакції, що діяла до 01.01.2015 р. Починаючи з 01.01.2016 р. щомісячні авансові внески з податку на прибуток підприємств не сплачуються.

Положеннями п. 38 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу встановлено, що платники податку на прибуток підприємств сплачують до 31.12.2016 р. авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 р. Розрахунок такого авансового внеску подається платником податку у податковій декларації за три квартали 2016 р. При цьому визначена у розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов’язань.

У зв’язку із зазначеним розрахунок авансового внеску у розмірі 2/9 податку на прибуток, що підлягає сплаті до 31.12.2016 р., заповнюється платником податку за три квартали 2016 р. Такий розрахунок здійснюється платниками, які звітують з податку на прибуток підприємств щокварталу.

Враховуючи наведене, у рядку 26 декларації розрахунок авансового внеску відображається таким чином:

– у розмірі 1/12 податку на прибуток підприємств – у разі уточнення показників декларацій за звітні періоди 2013 р. та 2014 р.;

– у розмірі 2/9 податку на прибуток підприємств – при складанні декларації за три квартали 2016 р. платниками, що звітують щокварталу. Такий авансовий внесок платники податку на прибуток підприємств сплачують до 31.12.2016 р., відповідно граничний термін сплати – 30.12.2016 р.

Одночасно рекомендуємо при складанні декларації платникам звертати увагу на примітки до окремих показників, які є підкажчиками для коректного заповнення таких показників.

Оновлені редакції додатків АВ та ЗП

Додаток АВ до рядка 20 АВ декларації

Визначення сум виплачених у звітному (податковому) періоді дивідендів (прирівняних до них платежів) здійснюється, як і раніше шляхом заповнення додатка АВ.

У рядку 4 відображається сума перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, позитивне значення (сума позитивних значень) (сума виплачених дивідендів – (рядок 04 + рядок 07 + рядок 09 + рядок 11 + рядок 13 – рядок 14 декларації)).

Слід звернути увагу, що у складових формули цього рядка не вираховується значення рядка 23ПН декларації щодо суми податків, які утримуються при виплаті доходів нерезидентам на відміну від визначеною попередньою редакцією рядка 2 додатка АВ.

Крім того, порівняно з попередньою редакцією додатка АВ, у оновленому додатку змінено нумерацію рядків показників, що відображаються відтепер у рядках 1.4, 1.5, 2, 3 та 4 (раніше відображалися у рядках 1.5, 1.4, 4, 2 та 3 відповідно).

Додаток ЗП до рядка 16 ЗП декларації

У додатку ЗП уточнено порядок зменшення нарахованої суми податку.

Так, у рядку 16.1 зазначається сума податку на прибуток, отриманого з іноземних джерел, сплаченого суб’єктами господарювання за кордоном, яка зараховується під час сплати ними податку в Україні в розмірі, який не перевищує суми податку, що підлягає сплаті таким платником протягом такого звітного (податкового) періоду (пп. 141.4.9 п. 141.1 ст. 141 Податкового кодексу).

У рядках 16.2 та 16.3 відображається сума нарахованого та сплаченого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), а саме:

– у звітному (податковому) періоді – переноситься значення показника рядка 6 додатка АВ до декларації (рядок 16.2);

– у минулих періодах, що не врахована у зменшення податку – дорівнює значенню рядка 16.4.2 додатка ЗП до рядка 16 декларації попереднього звітного (податкового) року (рядок 16.3).

У рядку 16.4 зазначається підсумкове значення нарахованого та сплаченого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) у звітному періоді та не зарахованих у минулих періодах (рядок 16.2 + рядок 16.3), у тому числі, з якої:

– сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в поточному звітному (податковому) періоді, зазначається у рядку 16.4.1;

– сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в наступних звітних (податкових) періодах (рядок 16.4 – рядок 16.4.1, переноситься до рядка 16.3 додатка ЗП до рядка 16 декларації за наступний звітний (податковий) період), зазначається у рядку 16.4.2.

Слід звернути увагу, що у рядку 16.5 зазначається сума нарахованого за звітний період податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, яка у попередній редакції відображалася у рядку 16.2 цього додатка.

Рядок 16.6 заповнюється платниками податку, які сплачують авансовий внесок з податку на прибуток підприємств у розмірі 2/9 цього податку, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 р.

Таким чином, оновлена форма додатку ЗП дає можливість платникам деталізовано відображати всі показники, що зараховуються у зменшення нарахованої суми податку у звітному періоді та полегшує облік нарахованих та сплачених сум авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) в частині тих сум, що залишаються не врахованими у минулих та звітному періодах.

Внесення змін до додатків ПН та РІ

Додаток ПН до рядка 23 ПН декларації

Таблицю 1 «Розрахунок (звіт) податкових зобов’язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України» доповнено новими рядками 22 – 24, у яких відображаються отримані нерезидентами доходи із джерелом їх походження з України у вигляді:

– процентів, доходів (дисконту) на державні цінні папери, або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов’язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, які продані (розміщені) нерезидентами за межами території України через уповноважених агентів нерезидентів відповідно до пп. 141.4.10 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу;

– процентів за отримані державою або до бюджету АР Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Держбюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Нацбанку України, або за кредити (позики), які отримані суб’єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями відповідно до пп. 141.4.10 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу;

– доходів за операціями з розміщення державних деривативів та доходи, що виплачуються за державними деривативами, відповідно до умов правочинів з державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом відповідно до п. 37 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу.

Додаток РІ до рядка 03 РІ декларації

У зв’язку із викладенням Законом № 909 в новій редакції пп. 140.4.1 п. 140.4 ст. 140 Податкового кодексу змінено показники рядків 3.2.2 та 3.2.3 розділу 3 «Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (ст. 140 Податкового кодексу)».

Зазначена норма дає змогу платникам податку зменшувати фінансовий результат до оподаткування на:

– суму нарахованих доходів від участі в капіталі платників єдиного податку четвертої групи (рядок 3.2.2);

– суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від інших платників податків, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів (рядок 3.2.3).

Також Законом № 909 доповнено підрозділ 4 розділу ХХ Податкового кодексу новими різницями, на які коригується фінансовий результат до оподаткування на період дії Закону України від 14.06.2016 р. № 1414 «Про фінансову реструктуризацію», які відображаються у рядках 4.1.18, 4.2.14 та 4.2.15 розділу 4 «Інші різниці» цього додатка.

Крім цього, Законом України від 17.09.2015 р. № 702 «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування під час реструктуризації державного і гарантованого державою боргу та його часткового списання» підрозділ 4 розділу XX Податкового кодексу доповнено пунктом 36, яким передбачаються нові різниці для коригування фінансового результату до оподаткування. Такі різниці підлягають відображенню у рядках 4.2.13 та 4.1.17.

Враховуючи, що видання наказу № 585 обумовлено змінами в податковому законодавстві, які впливають на показники бюджету поточного року, платникам податку на прибуток підприємств, які звітують щокварталу за звітний (податковий) період – три квартали поточного року, рекомендовано подавати податкову декларацію за оновленою формою.

ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві