Записник Бухгалтера Загальні питання Неправильный адрес в налоговой накладной

Неправильный адрес в налоговой накладной

На 16.10.2015 г. адрес в налоговой накладной не является обязательным реквизитом. 17.09.2015 г. поставщик предоставил покупателю налоговую накладную с неправильным адресом. Расчет корректировки от 12.10.2015 г. зарегистрирован 15.10.2015 г. Можно ли включить такую налоговую накладную в сентябре?

Законом №643 (действует с 29 июля 2015 года) исключены из перечня обязательных реквизиты налоговой накладной как “Местонахождение (налоговый адрес продавца)” и “Вид гражданско-правового договора”.

До внесения соответствующих изменений в форму налоговой накладной/расчета корректировки, в части исключения из них реквизитов, которые не предусмотрены новой редакцией п. 201.1 НКУ, а также реквизитов, которые утратили актуальность в связи с введением системы электронного администрирования налога на добавленную стоимость, налоговая накладная/расчет корректировки составляются по форме, установленной Порядком № 13, но с учетом норм Закона № 643.

С учетом изложенного, с даты вступления в силу Закона №643 налогоплательщики при составлении налоговой накладной/расчета корректировки могут не заполнять в  заглавной части поля реквизитов, которые не определены п.  201.1 НКУ как обязательные, а именно:

– местонахождение (налоговый адрес продавца);

– местонахождение (налоговый адрес покупателя);

– номер телефона (продавца и покупателя);

– вид гражданско-правового договора, его номер и дата;

– форма проведенных расчетов.

При этом наличие или отсутствие в налоговой накладной или расчете  корректировки заполненных полей реквизитов заглавной части, которые не являются обязательными, не может быть основанием для исключения такой налоговой накладной/расчета корректировки из состава налогового кредита, если при этом нет других оснований для уменьшения НК.

Таким образом, сумму НДС  по такой налоговой накладной вы имеете право включить в состав своего налогового кредита сентября.

По материалам: Дебет-Кредит

ЛИСТ від 29.07.2015 р. № 27651/7/99-99-19-03-02-17

Головні управління ДФС в областях,  м. Києві, Міжрегіональне головне управління ДФС – Центральний офіс з обслуговування великих платників

Про податок на додану вартість

Державна фіскальна служба України у зв’язку із прийняттям Закону України від 16 липня 2015 року № 643-VІІІ “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість” (далі – Закон № 643) повідомляє.

Законом № 643 виключено з переліку обов’язкових такі реквізити податкової накладної як “Місцезнаходження (податкова адреса продавця)” та “Вид цивільно-правового договору”.

При цьому обов’язковими реквізитами податкової накладної залишаються:

порядковий номер податкової накладної;

дата виписування податкової накладної;

повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, – продавця товарів/послуг;

податковий номер платника податку (продавця та покупця);

повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, – покупця (отримувача) товарів/послуг;

опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг;

ціна постачання без урахування податку;

ставка податку та відповідна сума податку в цифровому значенні;

загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку;

код товару згідно з УКТ ЗЕД (для підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України).

Форма податкової накладної, форма розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі – розрахунок коригування) та порядок їх заповнення затверджені наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014 № 957, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.10.2014 за №1235/26012, з урахуванням змін, внесених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 13 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.01.2015 за № 102/26547 (далі – Порядок № 13).

До внесення відповідних змін до форм податкової накладної / розрахунку коригування, в частині виключення з них реквізитів, які не передбачені новою редакцією пункту 201.1 статті 201 розділу V Кодексу, а також реквізитів, які втратили актуальність у зв’язку із запровадженням системи електронного адміністрування податку на додану вартість, податкова накладна / розрахунок коригування складаються за формою, встановленою Порядком № 13, але з урахуванням норм Закону № 643.

З урахуванням викладеного, з дати набрання чинності Законом № 643 платники податку при складанні податкової накладної / розрахунку коригування можуть не заповнювати в їх заголовній частині поля реквізитів, які не визначені пунктом 201.1 статті 201 розділу V Кодексу як обов’язкові, а саме:

місцезнаходження (податкова адреса продавця);

місцезнаходження (податкова адреса покупця);

номер телефону (продавця та покупця);

вид цивільно-правового договору, його номер та дата;

форма проведених розрахунків.

При цьому наявність чи відсутність у податковій накладній / розрахунку коригування заповнених полів реквізитів заголовної частини, які не є обов’язковими, не може бути підставою для виключення такої податкової накладної / розрахунку коригування зі складу податкового кредиту, якщо немає інших підстав для його зменшення.

Таблична частина податкової накладної / розрахунку коригування, яка визначає опис та номенклатуру товару, до затвердження нової форми податкової накладної / розрахунку коригування заповнюється без змін.

Порядок складання податкових накладних / розрахунків коригування, зазначений в цьому листі, поширюється на податкові накладні / розрахунки коригування, дата складання яких припадає на період, починаючи з дня набрання чинності Законом № 643, включаючи такий день.

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві та Міжрегіональному головному управлінню ДФС – Центральному офісу з обслуговування великих платників довести зазначений лист до відома платників податку і підпорядкованих підрозділів та забезпечити його врахування під час прийняття звітності, при проведенні контрольно-перевірочної роботи та апеляційних процедур.

 

 

Голова

Р.М. Насіров