НДС с 01.07.2015г.

Як відомо, Законом від 28.12.14 р. № 71-VIII (далі – Закон № 71) було внесено низку суттєвих змін до Податкового кодексу (далі – ПК), частина з яких набула чинності з 01.01.15 р. та з 01.02.15 р., а решта набуде чинності з 01.07.15 р. Розглянемо їх детальніше.


Формування податкового кредиту та зобов`язань
З 01.07.15 р. змінюється редакція норми п. 198.3 ПК щодо порядку формування податкового кредиту.
Як бачимо, у новій редакції п. 198.3 ПК немає вимоги щодо обов’язкового використання придбаних товарів/послуг та основних фондів в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.
Також із ПК буде вилучено п. 198.4 ПК, який передбачає, що не відносяться до податкового кредиту суми ПДВ із товарів/послуг та необоротних активів, які призначаються для їх використання в операціях, що не є об`єктом оподаткування або звільняються від оподаткування.
Наведені зміни означають, що з 01.07.15 р. до податкового кредиту можна буде включати всі податкові накладні, видані підприємству його постачальниками та зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), незалежно від напряму подальшого використання придбаних товарів (послуг). Тобто, якщо до 01.07.15 р. ПДВ із вартості товарів (послуг), придбаних для негосподарської діяльності або для неоподатковуваних (звільнених від оподаткування) операцій до податкового кредиту не включався, то після цієї дати – включатиметься.
Однак, разом із відображенням податкового кредиту за вищезгаданими товарами/послугами слід буде нараховувати податкове зобов’язання в порядку, визначеному п. 198.5 ПК. А саме: підприємство зобов’язане нарахувати податкові зобов`язання за товарами/послугами, необоротними активами, під час придбання або виготовлення яких суми ПДВ було включено до складу податкового кредиту, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в операціях, які:
· не є об`єктом оподаткування;
· звільнені від оподаткування;
· здійснюються в межах балансу платника податку;
· не є господарською діяльністю платника податку.
Для нарахування податкових зобов’язань слід скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в ЄРПН відповідні податкові накладні. При цьому база оподаткування визначається:
· за необоротними активами – виходячи з їх балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів – виходячи із звичайної ціни);
· за товарами/послугами – виходячи з вартості їх придбання.
Слід звернути увагу, що норма п. 198.5 ПК у вищенаведеній редакції діє вже з 01.01.15 р., однак до 01.07.15 р. вона застосовувалась лише в разі зміни напряму використання товарів (послуг), за якими відображався податковий кредит. З 01.07.15 р. ця норма застосовуватиметься також у разі, якщо про «негосподарське» або «неоподатковуване» використання товарів (послуг) відомо вже в момент їх придбання.
Санкції та перевірки
З 01.07.15 р. у разі прострочення реєстрації податкових накладних та розрахунків до них в ЄРПН до 15 календарних днів (тобто мається на увазі 15 днів після закінчення 15-денного строку, відведеного для проведення зазначеної реєстрації) до порушників застосовуватиметься штраф у розмірі 10 % від суми ПДВ, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування .
З 01.07.15 р. буде спрощено процедуру отримання бюджетного відшкодування ПДВ.
Тобто після 01.07.15 р. запроваджується заборона на документальні позапланові виїзні перевірки щодо достовірності заявлених платниками сум бюджетного відшкодування з ПДВ. Це й логічно, адже всі заявлені суми можна буде перевірити в системі електронного адміністрування ПДВ (зокрема, в ЄРПН).

По материалам: Баланс Клуб