Записник Бухгалтера Податок на прибуток Налог на недвижимость в квартальной декларации по прибыли

Налог на недвижимость в квартальной декларации по прибыли

Чи має право платник податку на прибуток, що звітує щокварталу, на зменшення зобов’язання з цього податку на суму податку на нерухоме майно у квартальній декларації з податку на прибуток? Якщо так, то в яких рядках декларації така сума відображається?


Пунктом 137.6 ст. 137 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) передбачено, що податок на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету платниками податку, зменшується на суму нарахованого за звітний період податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі — податок на нерухоме майно).

Якщо платник податку на прибуток у звітному періоді не отримав прибутку, або сума податку на прибуток менша, ніж сума податку на нерухоме майно, то залишок суми такого податку, не врахований у зменшення податку на прибуток поточного періоду, не переноситься на зменшення податку на прибуток наступних податкових (звітних) періодів (абзац другий п. 137.6 ст. 137 цього Кодексу).

Суму податку на нерухоме майно платники податку — юридичні особи обчислюють самостійно станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього самого року подають до контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію за встановленою формою у порядку, передбаченому ст. 46 Податкового кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально (пп. 266.7.5 п. 266.7 ст. 266 цього Кодексу). Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року (пп. 266.6.1 п. 266.6 зазначеної статті).

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку на нерухоме майно сплачується юридичними особами авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, яке відображається в річній податковій декларації (пп. 266.10.1 п. 266.10 ст. 266 Податкового кодексу).

Зауважимо, що податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, крім випадків, передбачених п. 137.5 ст. 137 цього Кодексу, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду (п. 137.4 ст. 137 Кодексу).

Отже, платник податку на прибуток, який подає податкову декларацію з цього податку за податковий (звітний) період — календарний квартал, півріччя, три квартали, рік, має право врахувати у зменшення податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету за результатами такого звітного періоду, суму податку на нерухоме майно, нарахованого за такий звітний період (квартал, півріччя, три квартали поточного року та рік наростаючим підсумком з початку року).

Врахування суми податку на нерухоме майно у зменшення податку на прибуток відображається у рядку 16.2 додатка ЗП до декларації з податку на прибуток підприємств.

Джерело: Вісник