Записник Бухгалтера ЄСВ (єдиний соціальний внесок) Мінзарплатне правило для нарахування ЄСВ: знайди свій випадок

Мінзарплатне правило для нарахування ЄСВ: знайди свій випадок

Василь ЦИГАНЕНКО, консультант газети «Все про бухгалтерський облік»
Скориставшись нашою пам’яткою, ви завжди правильно застосуєте мінзарплатне правило щодо нарахування єдиного внеску у 2017 році. Із неї ви дізнаєтеся, коли потрібно, а коли ні нараховувати ЄСВ в сумі не менше ніж мінімальний внесок.
Через суттєве зростання розміру мінзарплати з 01.01.17 р. актуальним стало питання дотримання мінзарплатного правила, яке закладено до ч. 5 ст. 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.10 р. № 2464-VI. Мова йде про ті випадки, коли база нарахування ЄСВ не перевищує розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід. У такому разі сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінзарплати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (наразі — 3200 грн), та ставки 22%.
Ми багато розповідали вам про застосування цієї норми (див., зокрема, газету «Все про бухгалтерський облік» № 7 за 2017 рік). Утім до нас надходять все нові і нові запитання із проханням пояснити, чи треба застосовувати мінзарплатне правило в конкретних ситуаціях. Ми систематизували їх у таблиці. Сподіваємося, кожен зможе відшукати в ній власний випадок.
Підкреслюємо, в усіх наведених у таблиці випадках йдеться про:
— основних працівників (зокрема, якщо працівник — внутрішній сумісник), адже до зарплати зовнішніх сумісників мінзарплатного правила не застосовують;
— базу нарахування ЄСВ (зарплата (у т.ч. відпускні) + доплата до мінзарплати + лікарняні + винагорода за ЦПД) меншу за мінзарплату (у 2017 р. — 3200 грн).

База для нарахування ЄСВ менша за мінзарплату у працівника (-ці) Розмір ЄСВ за місяць у 2017 р.
Який відпрацював повний місяць (усі робочі дні), у т.ч.: грн
 — у місяці прийняття на роботу
— у місяці звільнення з роботи
Який працює на умовах неповного робочого часу
Якого прийнято на роботу не з першого робочого дня місяця
Якого звільнено з роботи не останнім робочим днем місяця
Який частину місяця перебував у відпустці без збереження зарплати1 704 грн
(3200 грн х 22%)
Який увесь місяць перебував у відпустці без збереження зарплати і жодних доходів за місяць не нараховано ЄСВ не нараховують
Який до того ж внутрішній сумісник2
Який увесь місяць був на лікарняному3 грн
Який відпрацював частину місяця, а іншу — хворів3 (порівнюють загальну суму зарплати та лікарняних, які припадають на відповідний місяць)
Який увесь місяць був в оплачуваній відпустці
Який відпрацював частину місяця, а іншу — був у відпустці4
Яка частину місяця працювала, а частину перебувала у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами5
Який одночасно із зарплатою одержував винагороду за цивільно-правовим договором (порівнюють загальну суму зарплати та винагороди, яка припадає на відповідний місяць)
Інваліда, який працює на підприємстві, в установі або організації і до доходів якого застосовують ставку єдиного внеску 8,41% Фактичний заробіток х 8,41%
Інваліда, який працює у підприємця повний місяць, у т.ч.: грн
— якщо його прийнято на роботу у перший робочий день місяця
— якщо його звільнено з роботи останнім робочим днем місяця
— якщо він працює на умовах неповного робочого часу та в інших наведених вище випадках для звичайних працівників, коли діє мінзарплатне правило
Всеукраїнської громадської організації інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, на заробіток якого нараховують єдиний внесок за ставкою 5,3% Фактичний заробіток х 5,3%
Інваліда, який працює на підприємстві (організації) громадських організацій інвалідів, на зарплату якого єдиний внесок нараховують за ставкою 5,5% Фактичний заробіток х 5,5%
Який працює на підприємстві (організації) громадських організацій інвалідів, на заробіток якого єдиний внесок нараховують за ставкою 22% 704 грн
(3200 грн х 22%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Не стосується випадку, коли працівник був у відпустці без збереження зарплати на період проведення АТО. У такому випадку внесок нараховують на фактичну зарплату.
2 Зарплату за основною посадою додають до зарплати за сумісництвом і лише потім з метою оподаткування ЄСВ порівнюють одержану суму із мінзарплатою.
3 Для працівника, у якого початок та закінчення лікарняного припадають на різні місяці, єдиний внесок у місяці початку лікарняного нараховується на фактичний дохід, оскільки загальна сума доходу ще невідома (суму лікарняних буде визначено після надання листка непрацездатності).
4 Під час нарахування перехідних відпускних із мінзарплатою порівнюють ту суму відпускних, яка припадає саме на цей місяць. Відповідно, до зарплати, яку порівнюють із мінімальною, в наступному місяці увійде частина відпускних за такий місяць, яку було нараховано у попередньому місяці. Нарахування внеску за такий місяць із застосуванням мінзарплатного правила доцільно проводити після того, як буде відома сума заробітку за весь місяць.
5 Якщо у декрет жінка пішла у 2016 році, а закінчиться він у 2017 р., і сума допомоги, розподілена по місяцях, виявляється нижчою за мінзарплату (зокрема, через збільшення її розміру), потрібно у місяцях, у яких сума мінзарплати виявляється більшою за суму допомоги за цей місяць, здійснити донарахування єдиного внеску виходячи із зміненого розміру мінзарплати за такий місяць.

Джерело: ГУ ДФС у Хмельницькій області