Записник Бухгалтера Загальні питання ЛИСТ щодо придбання платником єдиного податку корпоративних прав іншої юридичної особи 12.01.2016 №67/10/08-01-15-02-11

ЛИСТ щодо придбання платником єдиного податку корпоративних прав іншої юридичної особи 12.01.2016 №67/10/08-01-15-02-11

Лист ГУ ДФС у Запорізькій області від 12.01.2016 №67/10/08-01-15-02-11

Про надання податкової консультації

Головне управління ДФС у Запорізькій області за результатами розгляду листа «…» щодо придбання платником єдиного податку корпоративних прав іншої юридичної особи повідомляє наступне.

Юридична особа – платник єдиного податку третьої групи має право здійснювати операції з внесення майна (коштів) до статутного капіталу іншої юридичної особи в обмін на корпоративні права (бути засновником іншої юридичної особи).

При цьому, звертаємо увагу, що відповідно до п.п. 6 п.п. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) не можуть бути платниками єдиного податку третьої групи суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III ПКУ.

Згідно з п. 4, 5 ч. першої ст. 1 Закону України від 12.07.2001 № 2664-III «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2664) фінансові активи – кошти, цінні папери, боргові зобов’язання та право вимоги боргу, що не віднесені до цінних паперів. Фінансовими послугами є операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, – і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

Посередницькі послуги на ринках фінансових послуг – діяльність юридичних осіб чи фізичних осіб – підприємців, якщо інше не передбачено законом, що включає консультування, експертно-інформаційні послуги, роботу з підготовки, укладення та виконання (супроводження) договорів про надання фінансових послуг, інші послуги, визначені законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг (п. 29 ч. першої ст. 1 Закону № 2664).

Крім того, згідно з п. S.12 розділу 5 Класифікації інституційних секторів економіки України, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 03.12.2014 № 378 фінансові посередники – це інституційні одиниці, які беруть зобов’язання від свого імені з метою придбання фінансових активів шляхом здійснення фінансових операцій на ринку. Вони включають страхові корпорації та пенсійні фонди.

Допоміжні фінансові корпорації представляють інституційні одиниці, які в основному зайняті обслуговуванням фінансових ринків, але не набувають у власність фінансових активів і зобов’язань, з якими вони мають справу.

Інші фінансові корпорації представляють інституційні одиниці, що надають фінансові послуги, при цьому основна частина їх активів і зобов’язань не продається на відкритих фінансових ринках.

Відповідно до п. 1 ч. п’ятої ст. 3 Закону України від 23 лютого 2006 року №3480-IV «Про цінні папери та фондовий ринок» зі змінами та доповненнями пайові цінні папери – цінні папери, які посвідчують участь їх власника у статутному капіталі (крім інвестиційних сертифікатів та сертифікатів ФОН), надають власнику право на участь в управлінні емітентом (крім інвестиційних сертифікатів та сертифікатів ФОН) і отримання частини прибутку, зокрема у вигляді дивідендів, та частини майна у разі ліквідації емітента (крім сертифікатів ФОН).

Корпоративними правами є права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) цієї організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами (п.п. 14.1.90 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Виходячи із зазначеного, юридичні особи, які здійснюють операції з продажу цінних паперів та корпоративних прав, не можуть бути платниками єдиного податку третьої групи.

Заступник начальника                                Р.Ю.Гришко