Записник Бухгалтера Загальні питання Лист ДФС щодо оподаткування акцизним податком операцій з реалізації пального

Лист ДФС щодо оподаткування акцизним податком операцій з реалізації пального

Лист ДФС від 05.04.2016 № 7448/6/99-99-19-03-03-15

Про розгляд звернення

          Державна фіскальна служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) розглянула звернення ТОВ «ХХХХ» (далі – Товариство) щодо оподаткування акцизним податком операцій з реалізації пального і повідомляє.

          Відповідно до п. 215.1 ст. 215 Кодексу до підакцизних товарів належить, зокрема, пальне.

         Згідно з п.п. 14.1.141 п. 14.1 ст. 14 Кодексу пальне – це нафтопродукти, скраплений газ, паливо моторне альтернативне, паливо моторне сумішеве, речовини, що використовуються як компоненти мотороних палив, інші товари, зазначені у п.п.  215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Кодексу.

         З 01 січня 2016 року набрав чинності Закон України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (далі – Закон № 909), яким, зокрема, уточнено законодавчі норми щодо оподаткування акцизним податком   операцій з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

         Так, згідно з п.п. 212.1.11 п. 212.1 ст. 212 Кодексу платником акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є особа – суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів.

         Об’єктом оподаткування акцизним податком є, зокрема, операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних  товарів (п.п. 213.1.9 п. 213.1 ст. 213 Кодексу).

         Відповідно до змін, внесених до Кодексу Законом № 909, абзацом третім п.п. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу визначено, що реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – це, зокрема, фізичний відпуск з автозаправної станції та/або автомобільної газозаправної станції товарів, зазначених у п.п. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Кодексу, незалежно від форми розрахунків.

         Згідно з п. 2 Правил № 1442 роздрібний продаж нафтопродуктів здійснюється через мережу автозаправних станцій (далі – АЗС), що призначені для відпуску споживачам нафтопродуктів. Продаж нафтопродуктів (крім бензину, дизельного палива, скрапленого вуглеводневого газу) у дрібній розфасовці здійснюється також через спеціалізовані магазини, що продають товари господарського вжитку  (далі – спеціалізовані магазини).

         У зверненні Товариства зазначено, що ТОВ «Епіцентр К» реалізує товар у відповідних упаковках за кодом 3811 11 10 00, 3811 11 90 00, 3811 19 00 00, 3811 90 00 00 УКТЗЕД (антидетонатори). Згідно з п.п. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Кодексу зазначений товар є підакцизним.

         Отже, у разі реалізації Товариством не через автозаправну станцію, а через роздрібну мережу гіпермаркетів зазначеного пального (антидетонаторів) у дрібній розфасовці, така реалізація не підпадає під визначення терміну, наведеного в абзаці третьому п.п. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу «реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів», оскільки не відбуватиметься фізичний відпуск з автозаправної станції та/або автомобільної газозаправної станції товарів, зазначених у п.п. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Кодексу.

         Таким чином, зазначені операції не є об’єктом оподаткування акцизним податком з роздрібного продажу.

                 Відповідно до змін, внесених до Кодексу Законом № 909, п. 213.1 ст. 213 Кодексу доповнено п.п. 213.1.12, згідно з яким розширено перелік об’єктів оподаткування акцизним податком. Так, до об’єктів оподаткування віднесено операції з реалізації будь-яких обсягів пального понад обсяги, які перевищують обсяги пального:

         отримані від інших платників акцизного податку, підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

         ввезені (імпортовані) на митну територію України, засвідчені належно оформленою митною декларацією;

         вироблені в Україні, реалізація яких є об’єктом оподаткування відповідно до п.п.213.1.1 п. 213.1 ст. 213 Кодексу, підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

         Підпунктом 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 Кодексу визначено, що платником акцизного податку є особа, яка реалізує пальне.

 Згідно з абзацом другим п.п. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу реалізація пального для цілей розділу VI Кодексу – це будь-які операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення (в тому числі передача на комісійну/довірчу реалізацію), поруки, інших господарських та цивільно-правових договорів або за рішенням суду, іншого компетентного державного органу чи органу місцевого самоврядування за плату (компенсацію) або без такої, які передбачають перехід права власності або права розпорядження, а також передачу (відпуск, відвантаження) пального на підставі договорів про виробництво із сировини замовника. Не вважаються реалізацією пального операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів зберігання.

Відповідно до п.п. 212.3.4 п. 212.3 ст. 212 Кодексу особи, які здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб – підприємців до початку здійснення реалізації пального.

Реєстрація платника податку здійснюється на підставі подання особою не пізніше ніж за три робочі дні до початку здійснення реалізації пального заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального (далі – Заява), форма якої затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Заява надсилається до контролюючого органу за основним місцем обліку виключно в електронному вигляді засобами електронного зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного цифрового підпису відповідальних осіб.

Інформуємо, що Кабінетом Міністрів України 24 лютого 2016 року прийняті постанови № 113 «Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального» та № 114 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру акцизних накладних».

Також Міністерством фінансів Україні 25 лютого 2016 року видано накази:

№ 218 «Про затвердження форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального» (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.03.2016 за № 405/28535);

№ 219 «Про затвердження форми Акта інвентаризації обсягів залишку пального та Порядку його заповнення та подання» (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.03.2016 за № 377/28507).

Зазначені нормативні акти після набрання ними чинності будуть оприлюднені на веб-порталах ДФС та Міністерства фінансів України.

Звертаємо увагу, що Акт інвентаризації обсягів залишку пального складається щодо обсягів залишку пального: отриманого від інших суб’єктів господарювання (складається особою, що здійснює реалізацію пального, в тому числі виробником та імпортером); виробленого на митній території України, з якого сплачено акцизний податок (складається виробником пального); ввезеного на митну територію України, з якого сплачено акцизний податок (складається імпортером пального) (п. 2 Порядку заповнення та подання Акта інвентаризації обсягів залишку пального, затвердженого наказом Мінфіну віж 25.02.2016 № 219).

Отже, Товариство як особа, яка здійснює реалізацію пального у розумінні абзацу другого п.п. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, підлягає обов’язковій реєстрації як платник акцизного податку.

При цьому податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку у разі здійснення Товариством операцій з реалізації пального виникатиме тільки у разі перевищення обсягу реалізованого над обсягом отриманого пального  (п.п. 213.1.12 п. 213.1 ст. 213 Кодексу).

Зауважуємо, що здійснення суб’єктом господарювання операцій з реалізації пального без їх реєстрації платниками акцизного податку тягне накладання штрафу на юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у розмірі 100 відсотків вартості реалізованого пального (п. 117.3 ст. 117 Кодексу).


Голова                                                                                        Р.М. Насіров