Записник Бухгалтера Загальні питання Лист ГУ ДФС у Запорізькій області від 14.01.2016 №109/10/08-01-15-02-11

Лист ГУ ДФС у Запорізькій області від 14.01.2016 №109/10/08-01-15-02-11

Про надання податкової консультації

Головне управління ДФС у Запорізькій області за результатами розгляду листа «…» щодо визначення з метою оподаткування податком на прибуток за результатами 2015 року фінансового результату від операцій по розміщенню, погашенню, викупу та наступного продажу цінних паперів власного випуску повідомляє наступне.

Відповідно до п.134.1 ст.134 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу.

Різниці щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, а також операцій з інвестиційною нерухомістю і біологічними активами, які оцінюються за справедливою вартістю, визначені пунктом 141.2 ст.141 ПКУ.

При цьому положення пункту 141.2 ст.141 ПКУ не поширюються на операції платників податку з розміщення, погашення, викупу та наступного продажу, конвертації цінних паперів власного випуску, а також векселедавців, заставодавців та інших осіб, що видали неемісійний цінний папір, під час видачі та погашення таких цінних паперів (ч.1 п.п.141.2.6 п.141.2 ст.141 ПКУ).

Згідно п.44.2 ст.44 ПКУ, для обрахунку об’єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування.

Платники податку, які відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності, ведуть облік доходів і витрат та визначають об’єкт оподаткування з податку на прибуток за такими стандартами з урахуванням положень цього Кодексу. Такі платники податку при застосуванні положень цього Кодексу, в яких міститься посилання на положення (стандарти) бухгалтерського обліку, застосовують відповідні міжнародні стандарти фінансової звітності.

Таким чином, фінансовий результат за операціями платників податку з розміщення, погашення, викупу та наступного продажу, конвертації цінних паперів власного випуску, а також векселедавців, заставодавців та інших осіб, що видали неемісійний цінний папір, під час видачі та погашення таких цінних паперів відображається у складі фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності. При цьому для цілей оподаткування податком на прибуток різниці відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ за такими операціями не виникають.

Перший заступник начальника                                  О.П. Фоменко