Записник Бухгалтера Загальні питання Коди позначення водного об’єкта в Розрахунку з рентної плати за спецводокористання

Коди позначення водного об’єкта в Розрахунку з рентної плати за спецводокористання

Податківці у листі від 27.01.2016 р. № 2604/7/99-99-15-04-02-17 Про позначення коду водного об’єкта роз’яснили особливості заповнення додатка 5 (Розрахунку з рентної плати за спеціальне використання води) до Податкової декларації з рентної плати, форму якої затверджено наказом Мінфіну від 17.08.2015 № 719.

Цей Розрахунок заповнюють платники рентної плати за спецводокористання, які використовують обсяги води, отримані шляхом забору води з водних об’єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні користувачі), та використовують воду для потреб рибництва.

У р. 4 Розрахунку платники, які є первинними водокористувачами, зазначають інформацію щодо отриманого у визначеному законодавством порядку дозволу на спецводокористування, зокрема, дату видачі та термін дії. Інші платники р. 4 Розрахунку не заповнюють.

Для кожного типу водного об’єкта складається окремий Розрахунок.

При заповненні р. 6 Розрахунку платники використовують довідкову інформацію відповідно до додатка 16 до Декларації — Кодифікацію водних об’єктів за типом водного об’єкта та напрямом використання води.

Платники, які видобувають та/або споживають обсяги води із підземних водних об’єктів, зокрема джерел загальнодержавного значення, а також провадять/не провадять госпдіяльність із транспортування та/або постачання обсягів таких вод споживачам, у р. 6 Розрахунку зазначають код «1.1.1».

Платники, які видобувають та/або споживають обсяги води із поверхневих водних об’єктів загальнодержавного значення, а також провадять/не провадять госпдіяльність з транспортування та/або постачання обсягів таких вод споживачам, у р. 6 Розрахунку зазначають код «1.3.1».

Платники, які видобувають та/або споживають обсяги води як із поверхневих, так і підземних водних об’єктівзагальнодержавного значення, а також провадять або не провадять господарську діяльність з транспортування та/або постачання обсягів таких вод споживачам, складають два окремих Розрахунки (за джерелами походження обсягів води) із зазначенням у р. 6 кодів «1.1.1» і «1.3.1». Частка відповідних вод визначається у техдокументації первинного водокористувача.

Для аналогічного випадку при використанні платниками водних об’єктів місцевого значення у р. 6 Розрахунку відповідно зазначаються коди «1.2.1» та «1.3.2».

Платники, які використовують воду, що входить винятково до складу напоїв із змішаних джерел водопостачання загальнодержавного значення, складають два окремих Розрахунки. При цьому у р. 6 Розрахунку зазначають як для обсягів води, що видобута із підземних водних об’єктів, так і води, що вилучена із поверхневих водних об’єктів, код «2.1.1». Для аналогічного випадку в разі використання платниками водних об’єктів місцевого значення використовується код «2.2.1».

Джерело: Головбух24

Лист

Державної фіскальної служби України

від 27.01.2016 р. № 2604/7/99-99-15-04-02-17

Про позначення коду водного об’єкта

Державна фіскальна служба України, керуючись підпунктами 6–7 пункту 5 Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 р. № 236, надає методичні рекомендації щодо заповнення реквізитів додатка 5 (Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води, далі – Розрахунок) до Податкової декларації з рентної плати, форму якої затверджено наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 р. № 719, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.09.2015 р. за № 1051/27496 (далі – Декларація).

Розрахунок заповнюється платниками рентної плати за спеціальне використання води, які використовують обсяги води, отримані шляхом забору води з водних об’єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні користувачі), та використовують воду для потреб рибництва (далі – платник).

У р. 4 Розрахунку платники, які є первинними водокористувачами, зазначають інформацію щодо отриманого у визначеному законодавством порядку дозволу на спеціальне водокористування (далі – Дозвіл), зокрема, дата видачі та термін дії.

Платники, які не належать до категорії первинних водокористувачів, р. 4 Розрахунку не заповнюють.

Для кожного типу водного об’єкта відповідно до додатка 16 до Декларації складається окремий Розрахунок.

При заповненні р. 6 Розрахунку платники використовують довідкову інформацію відповідно до додатка 16 до Декларації – Кодифікацію водних об’єктів за типом водного об’єкта та напрямом використання води, згідно з розділом IX Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Платники, які видобувають та/або споживають обсяги води із підземних водних об’єктів, у тому числі джерел (п. 2 частини другої ст. 3 Водного кодексу України, у розумінні місць природного або штучного виходу підземних вод на денну поверхню), що згідно із законодавством віднесено до водних об’єктів загальнодержавного значення (далі – підземні водні об’єкти загальнодержавного значення), а також провадять або не провадять господарську діяльність із транспортування та/або постачання обсягів таких вод з підземних водних об’єктів загальнодержавного значення споживачам, у р. 6 Розрахунку зазначають код “1.1.1”.

Платники, які видобувають та/або споживають обсяги води із поверхневих водних об’єктів, що згідно із законодавством віднесено до водних об’єктів загальнодержавного значення (далі – поверхневі водні об’єкти загальнодержавного значення), а також провадять або не провадять господарську діяльність з транспортування та/або постачання обсягів таких вод з поверхневих водних об’єктів загальнодержавного значення споживачам, у р. 6 Розрахунку зазначають код “1.3.1”.

Платники, які видобувають та/або споживають обсяги води як із поверхневих, так і підземних водних об’єктів, що згідно із законодавством віднесено до водних об’єктів загальнодержавного значення (далі – змішані джерела водопостачання загальнодержавного значення), а також провадять або не провадять господарську діяльність з транспортування та/або постачання обсягів таких вод із змішаних джерел водопостачання загальнодержавного значення споживачам, керуючись п. 255.10 ст. 255 Кодексу, складають два окремих Розрахунки (за джерелами походження обсягів води) із зазначенням у р. 6 кодів:

“1.1.1” – у частині обсягів води, що видобута із підземних водних об’єктів загальнодержавного значення або обсягів, що визначаються як частка підземних вод у загальному обсязі спожитих вод із змішаних джерел водопостачання загальнодержавного значення, де частка підземних вод визначається у технічній документації первинного водокористувача;

“1.3.1” – у частині обсягів води, що видобута із поверхневих водних об’єктів загальнодержавного значення або обсягів, що визначаються як частка поверхневих вод у загальному обсязі спожитих вод із змішаних джерел водопостачання загальнодержавного значення, де частка підземних вод визначається у технічній документації первинного водокористувача.

Для аналогічного випадку у разі використання платниками водних об’єктів місцевого значення у р. 6 Розрахунку відповідно зазначаються коди “1.2.1” та “1.3.2”.

При цьому платники, які видобувають та/або споживають обсяги води із змішаних джерел водопостачання, при обчислені податкових зобов’язань із рентної плати за спеціальне використання води застосовують ставки рентної плати, встановлені для джерел, з яких формуються змішані джерела відповідно до пп. 255.5.1 – 255.5.2 п. 255.5 ст. 255 Кодексу.

Платники, які використовують воду, яка входить виключно до складу напоїв із змішаних джерел водопостачання загальнодержавного значення, складають два окремих Розрахунки. При цьому у р. 6 Розрахунку зазначають як для обсягів води, що видобута із підземних водних об’єктів, так і води, що вилучена із поверхневих водних об’єктів, код “2.1.1” та застосовують ставки рентної плати, визначені у пп. 255.5.6 п. 255.5 ст. 255 Кодексу. Для аналогічного випадку у разі використання платниками водних об’єктів місцевого значення використовується код “2.2.1”.

Зобов’язуємо довести цей лист до відома підпорядкованих структурних підрозділів та платників рентної плати за спеціальне використання води для використання у роботі.

В. о. директора Департаменту

оподаткування юридичних осіб

О. Лишенко