Записник Бухгалтера Загальні питання Как учитывать средства на электронном НДС-счете

Как учитывать средства на электронном НДС-счете

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ЛИСТ 08 квітня 2015 року № 31-18410-08-25/12278


Департамент податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Мiнiстерства фiнансiв України на запит щодо вiдображення в бухгалтерському облiку коштiв пiдприємства на рахунку в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть (далi — ПДВ), вiдкритому платнику податку в Казначействi, повiдомляє.
Ураховуючи актуальнiсть питання електронного адмiнiстрування ПДВ та необхiднiсть врегулювання порядку вiдображення пiдприємствами у бухгалтерському облiку коштiв на рахунку в системi електронного адмiнiстрування ПДВ, Мiнiстерством фiнансiв України готуються змiни до Інструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99 р. № 291, якими передбачається уведення субрахунку до рахунку 31 «Рахунки в банках», призначеного, зокрема, для облiку коштiв на рахунку в системi електронного адмiнiстрування ПДВ.
Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку
М. Чмерук