Записник Бухгалтера Загальні питання Как заполняется налоговая накладная на услугу с 1 апреля 2016 года?

Как заполняется налоговая накладная на услугу с 1 апреля 2016 года?

В ЗІР, категория 101.17 появился ответ на животрепещущий вопрос, который интересовал всех, кто оказывает услуги – как с 1 апреля заполнять налоговую накладную в случае поставки услуг, в т.ч. в случае полной или частичной оплаты.

В принципе, существенных изменений как мы видим не произошло.

Графа 4 и 5 налоговой накладной заполняются в соответствии с Классификатором системы обозначений единиц измерения и учета (КСПОВО).

В графе 4 указывается условное обозначение соответствующего названия единицы измерения и учета, указанной в КСПОВО.

Если оказываемая услуга имеет единицу учета, которая отсутствует в КСПОВО, то в графе 4 необходимо указать условное обозначение единицы измерения такой услуги, которое используется для учета и отражается в первичных документах.

При этом, в случае если в графе 4 отмечается условное обозначение единицы измерения, которое отсутствует в КСПОВО, то графа 5 не заполняется.

      В графе 5 указывается код соответствующей единицы измерения/учета, указанный в КСПОВО.

В графу 6 необходимо внести данные по количеству (объему) поставки услуг.

При составлении налоговой накладной на полное оказание услуги или на сумму средств, поступивших на текущий счет как предоплата (аванс) в полном объеме, то в графе 6 налоговой накладной необходимо указать «1».

В случае составлении налоговой накладной на частичную поставку услуги или на сумму частичной предварительной оплаты стоимости услуги в графе 6 необходимо указать соответствующую долю предоставленной (оплаченной) услуги в виде десятичной дроби. Так, например, при поставке части услуги, которая соответствует половине объема, указанного в договоре, или в случае получения суммы предоплаты в размере половины договорной стоимости услуги в графе 6 указываем число «0,5».

С текстом разъяснения можно ознакомиться ниже.

Як починаючи з 01.04.2016 заповнюються графи 4, 5 та 6 податкової накладної у разі постачання послуг, у т.ч. у разі часткового постачання послуг або оплати частини вартості послуги?

     Згідно із п. 201.2 ст. 201 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами і доповненнями форма та порядок заповнення податкової накладної затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
Починаючи з 01.04.2016, податкова накладна складається за формою та в порядку, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267 (далі – Порядок № 1307).
Порядком № 1307 передбачено, що податкова накладна та додатки до неї складаються в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.
Відповідно до п. 16 Порядку № 1307 до граф 4 та 5 вносяться дані щодо одиниці виміру товарів/послуг.
Графи 4 та 5 податкової накладної заповнюються відповідно до Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО), чинного на дату складання податкової накладної.
У графі 4 зазначається умовне позначення відповідної назви одиниці вимірювання/обліку (українське), зазначеної у КСПОВО.
У разі складання зведених податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у п. 11 Порядку № 1307, у графі 4 вказується «грн».
У разі якщо товар/послуга, що постачається, має одиницю обліку, яка відсутня у КСПОВО, у графі 4 зазначається умовне позначення одиниці вимірювання таких товару/послуги, яке використовується для обліку та відображається у первинних документах;
у графі 5 – код відповідної одиниці вимірювання/обліку, зазначений у КСПОВО.
У разі якщо в графі 4 зазначено умовне позначення одиниці виміру, яка відсутня в КСПОВО, графа 5 не заповнюється.
До графи 6 вносяться дані щодо кількісті (об’єму, обсягу) постачання товарів/послуг.
У разі складання податкової накладної на повне постачання послуги або на суму коштів, що надійшла на поточний рахунок як попередня оплата (аванс) у повному обсязі, у графі 6 податкової накладної зазначається «1».
У разі складання податкової накладної на часткове постачання послуги або на суму попередньої оплати частини вартості послуги у графі 6 зазначається відповідна частка наданої (оплаченої) послуги у вигляді десяткового дробу. Наприклад, у разі постачання частини послуги, яка відповідає половині обсягу, вказаного у договорі, або у разі отримання суми попередньої оплати у розмірі половини договірної вартості послуги у графі 6 вказується число «0,5».
У графі 7 податкової накладної зазначається ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ у гривнях з копійками, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

ЗІР, категория 101.17