Записник Бухгалтера Єдиний податок ФОП Как заполнить декларацию по единому налогу ФОП 1 и 2 группы с видеоразъяснением

Как заполнить декларацию по единому налогу ФОП 1 и 2 группы с видеоразъяснением

На сьогодні чинна податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року №578.

Для платників єдиного податку – фізичних особ-підприємців першої чи другої групи звітним (податковим) періодом є календарний рік. Строк подання такої декларації – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. Отож, останнім днем подання декларації для першої та другої групи буде 1 березня 2017 року.

Виняток – єдиноподатник першої або другої групи, який перевищив протягом року граничний обсяг доходу (для групи 1 – 300 тис. грн, для другої групи – 1,5 млн грн). Можливий випадок, коли платник самостійно перейшов на сплату єдиного податку за ставками, вищої групи, наприклад третьої. У цьому випадку слід подати декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду (протягом 40 календарних днів).

Звертаю увагу на те, що у квартальний строк треба подати декларацію і тоді, коли спрощенець першої або другої групи допустив перевищення доходу в четвертому кварталі звітного року. Незважаючи на те, що межі звітного періоду збігаються, декларацію слід подати протягом 40 (а не 60) календарних днів після закінчення звітного періоду.

Подати звітність потрібно до органу ДФС за місцем податкової адреси спрощенця, тобто за місцем свого проживання, за яким підприємець береться на облік як платник податків.

А зробити це можна наступним чином:

1. Особисто або уповноваженою на це особою.

2. Поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення (не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання декларації).

3. Засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови про реєстрацію електронного підпису підзвітних осіб.

Варто пам’ятати, що грошові показники у декларації наводимо у гривнях з копійками. Про це можна прочитати у примітці 3 до декларації, де додатково зазначено, що одиниця виміру наводиться з двома десятковими знаками після коми.

У декларації мають бути заповнені всі обов’язкові реквізити, передбачені її формою, які перелічені у пп. 48.3 і 48.4 Податкового кодексу України. Будьте пильними, адже податкова звітність, складена з порушенням відповідно до п. 48.7 ст. 48 Податкового кодексу, не вважається податковою декларацією.

Декларацію слід заповнювати наростаючим підсумком з початку звітного (податкового) року. Якщо якийсь рядок не заповнюється у зв’язку з відсутністю показника (суми), то проставляється прокреслення.

4. Декларація заповнюється українською мовою, у тому числі і в електронній формі.

5. У декларації окремо відображають доходи, що оподатковуються за основними та за підвищеними ставками.

Отож, цього року заповнити і подати декларацію платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця першої чи другої групи необхідно не пізніше березня. Проґавивши термін подання, можна отримати штраф у розмірі:

– 170 грн;

– 1020 грн, якщо протягом року вже застосовано штраф за таке порушення.

 

Відзначу, що форма декларації є єдиною для всіх груп підприємців – єдиноподатників. Вона розроблена таким чином, що показники господарської діяльності для кожної групи знаходяться в окремому розділі. Якщо протягом року ви змінювали групу – у декларації потрібно буде одночасно заповнювати і розділи, призначені для нової, і розділи, призначені для старої групи. Наприклад, якщо в першому кварталі ви працювали у 2 групі, а з другого кварталу перейшли до третьої групи, то в декларації до кінця року відображаєте:

– у розділі III показники за I квартал;

– у розділі IV показники починаючи з II кварталу (наростаючим підсумком).

Вступна частина декларації заповнюється всіма без винятку платниками. Інформація, що наводиться в полях з 01 по 07, належить до обов’язкових реквізитів, за її відсутності документ втрачає статус податкової декларації.

У полі 01 проставляємо відповідну відмітку залежно від типу декларації:

– „Звітна” – при поданні звітної декларації вперше;

– „Звітна нова” – при повторному поданні до закінчення граничного строку її подання за звітний період;

– „Уточнююча” – при поданні уточнюючої декларації для виправлення помилок (граничний строк для подання декларації минув).

– „Довідково” – якщо декларація подається з метою отримання довідки про доходи за інший період, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, наростаючим підсумком. Строк подання такої декларації не регламентовано. Рішення про її подання платник приймає самостійно.

У полі 2 проставляємо позначку „X” в одному з полів, обравши звітний період, за який складається декларація. У нашому випадку – „рік”.

Поле 03 – заповнюється тільки в тому випадку, якщо ви хочете виправити помилки в деклараціях, поданих раніше.

У полі 04 – зазначаємо найменування органу ДФС.

Поля 05 та 06 заповнюють відповідно прізвище, ім’я та по батькові підприємця згідно з його реєстраційними документами та місце проживання, за яким взято на облік платника податків.

У полі 07 проставляється реєстраційний номер облікової картки підприємця.

Розділ I „Загальні показники підприємницької діяльності” заповнюють усі платники єдиного податку, незалежно до якої групи вони належать.

У полі 08 вказуємо найбільшу кількість найманих працівників, які одночасно перебували у трудових відносинах з підприємцем у звітному періоді. Не враховують працівників, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці для догляду за дитиною. Заповнюють лише «спрощенці» другої групи, адже перша група не передбачає використання найманих працівників.

Поле 09 призначено для відображення коду і назви (згідно з КВЕД-2010) для кожного виду діяльності, який підприємець фактично здійснював у звітному періоді. Якщо була діяльність заборонена або не зазначена в реєстрі платників єдиного податку, також наводимо у цьому полі.

Розділ другий заповнюють платники єдиного податку першої групи.

Нагадаю, першогрупники сплачують єдиний податок щомісячно у строк не пізніше 20-го числа (включно) поточного місяця. У декларації авансові внески відображають загальною сумою за кожен квартал. Розрахувати квартальну суму необхідно, щомісячний авансовий внесок помноживши на 3. Якщо в якомусь кварталі у підприємця була відпустка або лікарняний і він був звільнений від сплати єдиного податку на один місяць, то авансовий внесок помножимо на 2.

Зауважу, що нараховані авансові внески відображаємо незалежно від їх сплати.

У рядку 01 зазначаємо суму доходу, отриманого за звітний рік від роздрібного продажу товарів з торгових місць на ринках та/або надання побутових послуг населенню. Адже вся інша діяльність для «спрощенця» першої групи – табу.

У даному рядку відображаємо суму доходу не більше 300 тис грн, а перевищення якщо є в рядку 02. Також там потрібно зазначити дохід від підприємницької діяльності, не включений в реєстр платників єдиного податку. Якщо провели розрахунки у вигляді бартеру, здійснили операції від заборонених видів діяльності, такі доходи необхідно оподаткувати за ставкою 15%.

Розділ III передбачений для відображення показників господарської діяльності для платників єдиного податку другої групи.

Аналогічно як і для 1 групи, для другої групи авансові внески відображають загальною сумою за кожен квартал. Розрахувати квартальну суму необхідно, щомісячний авансовий внесок помноживши на 3.

У рядку 03 зазначаємо суму доходу, отриманого за звітний рік від надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництва та/або продажу товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства. Тут відображаємо суму доходу не більше 1,5 млн грн. Суму перевищення ставимо у рядку 04 та оподатковуємо за ставкою 15%. Пам’ятайте, якщо перевищили граничну суму доходу на другій групі, то необхідно подати декларацію за підсумками кварталу, в якому сталося таке перевищення.

Розділ V заповнюють всі групи платників єдиного податку наростаючим підсумком з початку року.

У полі 08 зазначаємо загальну суму доходу за звітний (податковий) період. У нашому випадку для першої групи обсяг складає 85 тисяч гривень, а для другої групи – 98 тис 800 гривень та 30 копійок.

Якщо підприємець був платником першої групи перші три квартали, а з четвертого кварталу перейшов на другу групу, то тоді обсяги сумуємо у рядок 08.

Розділ VI призначено для виправлення помилок, якщо такі є.

Доповнення до податкової декларації заповнюється і додається в довільній формі при наявності.

Підписує декларацію сам підприємець або його представник. За наявності печатки підпис скріплюють її відбитком.

Відділ організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області