Записник Бухгалтера Загальні питання Исправление ошибок в декларации плательщика единого налога у юридических лиц 3 группы

Исправление ошибок в декларации плательщика единого налога у юридических лиц 3 группы

  Відповідно до п. 296.3 ст. 296 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платники єдиного податку третьої групи подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.
Згідно із п. 50.1 ст. 50 ПКУ у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.


Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлені.
Якщо після подачі декларації за звітний період платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний період або подає у наступних податкових періодах уточнюючу декларацію внаслідок виконання вимог п. 169.4 ст. 169 ПКУ, то штрафи, визначені у п. 50.1 ст. 50 ПКУ, не застосовуються.
Для юридичних осіб наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578 затверджена форма податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (далі – декларація).
У складі звітної або звітної нової декларації платник має можливість уточнити лише один минулий податковий (звітний) період (квартал, півріччя, три квартали) поточного року або (квартал, півріччя, три квартали, рік) минулих років.
У разі необхідності уточнення показників за декілька податкових (звітних) періодів платник може виправити помилки шляхом подання окремої уточнюючої декларації за кожний податковий (звітний) період, що уточнюється.
При виправленні помилок за минулі податкові (звітні) періоді у складі звітної або звітної нової декларації розділ І «Загальні відомості» декларації заповнюється з урахуванням наступного:
у п. 1 зазначається відмітка в одній із клітинок: звітна або звітна нова в залежності від типу декларації, яка подається;
у п. 2 – податковий (звітний) період за який подається звітна або звітна нова декларація – ставиться одна з відміток: І квартал, півріччя, три квартали, рік та зазначається рік;
у п. 3 – податковий (звітний) період, що уточнюється в складів звітної або нової звітної податкової декларації – ставиться одна з відміток: І квартал, півріччя, три квартали, рік та зазначається рік;
у п. 4 – повне найменування, код за ЄДРПОУ, основний код виду економічної діяльності (КВЕД), код організаційно – правової форми господарювання, податкова адреса (місцезнаходження) платника;
у п. 5 – найменування контролюючого органу, до якого подається декларація;
В розділах ІІ «Дохід, що підлягає оподаткуванню» та ІІІ «Розрахунок податкових зобов’язань з єдиного податку» звітної або звітної нової декларації платником зазначаються показники податкового (звітного) періоду, за який подається декларація.
У розділі ІV звітної або звітної нової декларації визначається податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок за податковий (звітний) період, зазначений у п. 3 розд. І «Загальні відомості» декларації.
При цьому:
у рядку 11 зазначається сума єдиного податку за даними раніше поданої декларації, що уточнюється, в залежності від форми декларацій, яка подавалася за податковий (звітний) період, який уточнюється.
Згідно з приміткою до цього рядка, в залежності від форми декларації, яка подавалася у податковому (звітному) періоді, який уточнюється, заноситься:
показник рядка 10 декларації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578;
показник рядка 9 декларації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2011 року № 1688;
показник рядка 9 або 24, або 36 (в разі переходу протягом року на іншу групу платника єдиного податку) декларації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 21.12.2011 року № 1688 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.11.2012 № 1159);
у рядку 12 – уточнена сума податкових зобов’язань за квартал податкового (звітного) періоду, у якому виявлена помилка.
у рядку 13 – сума єдиного податку, яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (рядок 12 – рядок 11 декларації);
у рядку 14 – сума єдиного податку, яка зменшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки. Вказується позитивне значення розрахунку: рядок 11 – рядок 12 декларації.
у рядку 16 – зазначається сума штрафу в розмірі 5 % від суми недоплати (рядок 13 Х 5%);
у рядку 17 – сума пені самостійно нарахована відповідно до п.п. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 ПКУ.

По матеріалам: ЗІР, категорія 108.01.05