Записник Бухгалтера Загальні питання Исправление ошибок в отчете по ЕСВ

Исправление ошибок в отчете по ЕСВ

Щодо можливості виправлення помилок у звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Лист  ГУ  ДФС  у  Чернігівській  області  від  23.10.2015  № 2916/10/25-01-17-02-1010

Про розгляд звернення

 Головне управління ДФС у Чернігівській області уважно розглянуло звернення щодо можливості виправлення помилок у звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), і в межах компетенції повідомляє наступне.

        Законом України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464), відповідно до абзацу сьомого пункту 1 частини першої статті 4 визначено, зокрема, що платниками єдиного внеску є роботодавці: підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення, допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, допомогу або компенсацію відповідно до законодавства.

        Відповідно до п. 7 розд. IV Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 (далі – Порядок № 435), таблиця 4 додатка 4, а саме розд. І «Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на суми грошового забезпечення та на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами»,  формують та подають до фіскальних органів страхувальники, які нараховують та сплачують єдиний внесок за осіб із числа військовослужбовців (крім військовослужбовців  строкової та альтернативної служби), осіб рядового та начальницького складу.

         Згідно з п. 1 розд. ІV Порядку № 435 звіт формується на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до Закону № 2464 нараховується єдиний внесок.
У разі самостійного виявлення платником заниження або завищення нарахованих сум єдиного внеску, відображених у звітності за попередні періоди, суми єдиного внеску необхідно відобразити у рядках 6 або 7 розд. І таблиці 4 додатка 4 звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Порядку № 435.

 Тобто, рядок 6 розд. І таблиці 4 додатка 4 «Сума, на яку збільшено єдиний внесок у зв’язку з виправленням помилки, допущеної у попередніх звітних періодах (р. 6.1 + р. 6.2)» заповнюються у випадках, якщо своєчасно не нараховано єдиний внесок, і виникає необхідність зробити донарахування та відобразити у додатку 4 до Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів Порядку №435. Рядки  6.1, 6.2 заповнюється платником, якщо ним самостійно виявлено заниження відображених сум єдиного внеску у періодах, що передують звітному, в розрізі встановлених розмірів єдиного внеску. При цьому обов’язково у рядку «Зміст помилки» зазначається зміст помилки, вказується період, в якому виявлено помилку, та сума і вид виплати, на яку своєчасно не нараховано єдиний внесок. За наявності декількох помилок описується кожна з них.

        Відповідно до п. 15 розд. ІІ Порядку № 435 відповідальним за правильність та достовірність заповнення звіту є страхувальник.

Пунктом 3 частини 11 статті 25 Закону № 2464 передбачено фінансову відповідальність за донарахування фіскальним органом або платником своєчасно не нарахованого єдиного внеску – накладення штрафу у розмірі 10 відсотків зазначеної суми за кожний повний або неповний звітний період, за який донараховано таку суму, але не більш як 50 відсотків суми донарахованого єдиного внеску.

 Водночас, відповідно до статті 26 Закону № 2464 та статті 165 прим.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року № 8073-Х (зі змінами та доповненнями) посадові особи підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичні особи-підприємці, або особи, які забезпечують себе роботою самостійно, несуть адміністративну відповідальність за порушення порядку нарахування єдиного внеску.

Такі порушення тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке правопорушення, тягнуть за собою накладення штрафу від сорока до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

        Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пп. 14.1.172 п. 14.1 ст. 14 Податкового Кодексу України податкова консультація – допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування нарахування та сплати податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган.

       При цьому, згідно із ст. 52 Податкового Кодексу України за зверненням платників податків контролюючі органи надають їм безоплатно консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового законодавства. Податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

 

Заступник начальника                                                                   О.І. Марухленко