Записник Бухгалтера Загальні питання Имеет ли право контролирующий орган после получения плательщиком налога квитанции 2 по отчету ЕСВ признать такой отчет непринятым?

Имеет ли право контролирующий орган после получения плательщиком налога квитанции 2 по отчету ЕСВ признать такой отчет непринятым?

Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування затверджено наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.04.2015 за № 460/26905 (далі – Порядок № 435).
Відповідно до п. 1 розд. ІІ Порядку № 435 звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – Звіт) до фіскальних органів подається страхувальником або відповідальною особою страхувальника за місцем взяття на облік у фіскальних органах в один із таких способів:

засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису відповідальних осіб у порядку, визначеному законодавством (у разі подання звіту в електронній формі він надсилається не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк подання звіту, передбачений Законом України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464);
на паперових носіях, завірених підписом керівника страхувальника та скріплених печаткою (за наявності), разом з електронною формою на електронних носіях інформації;
на паперових носіях, якщо у страхувальника кількість застрахованих осіб не перевищує п’яти;
надсилання поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення за умови, що у страхувальника кількість застрахованих осіб не перевищує п’яти.
Відомості зі Звітів страхувальників передаються до Пенсійного фонду України згідно Порядку обміну інформацією між Міністерством доходів і зборів України, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого наказом Міндоходів від 19.09.2013 № 494, зареєстрованим в Мінюсті 09.10.2013 за № 1733/24265.
Підтвердженням поданої звітності є квитанція № 1 та квитанція № 2.
Квитанція № 1 свідчить про те, що Звіт страхувальника успішно прийнято для подальшого опрацювання. Також, зазначена квитанція містить інформацію, що за результатами приймання та обробки електронного Звіту в Пенсійному фонді України буде сформовано другу квитанцію, що буде надіслана на електронну адресу, з якої було відправлено Звіт (або посереднику).
Квитанція № 2 містить інформацію про результат обробки Звіту і повідомляє про внесення чи невнесення відомостей зі звітності страхувальника до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – Реєстр застрахованих осіб).
Таким чином квитанція № 2 свідчить лише про те, що дані зі звіту завантажено до Реєстру застрахованих осіб, ведення якого покладено на Пенсійний фонд України відповідно до п. 1 частини першої ст. 12 Прим. 1 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464).
Відповідно до Податкового кодексу України (далі – Кодекс) та п.п. 2 частини першої ст. 13 Закону № 2464 зареєстрована в фіскальних органах звітність з єдиного внеску підлягає камеральній перевірці.
Камеральні перевірки проводяться фіскальними органами в межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, встановлених Кодексом та іншими законами України, контроль за дотриманням яких покладено на фіскальні органи.
Камеральній перевірці підлягає вся звітність суцільним порядком.
Порядок, строки подання звітності з єдиного внеску до фіскального органу та його форму встановлено Порядком № 435.
Порядок є нормативно-правовим актом, тобто офіційним документом, прийнятим уповноваженим на це суб’єктом нормотворення у визначеній законом формі та порядку, який встановлює норми права для неоднозначного кола осіб і розрахований на неодноразове застосування. Тому, при заповненні звітності необхідно користуватися загальними правилами формування та подання звіту, передбаченими Порядком № 435.
Отже, контролюючий орган після отримання платником квитанції № 2, яка свідчить про внесення відомостей зі звітності страхувальника до Реєстру застрахованих осіб, на підставі камеральної перевірки має право визнати такий звіт не прийнятим, якщо його було подано з порушенням вимог Порядку № 435.
Водночас повідомляємо, що статтями 25 та 26 Закону № 2464 та ст. 165 Прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено фінансову та адміністративну відповідальність, зокрема за подання не за встановленою формою звітності, передбаченої Законом № 2464.

По матеріалам: ЗІР, категорія 301.06