Записник Бухгалтера Податок на прибуток Изменения декларации по налогу на прибыль

Изменения декларации по налогу на прибыль

Изменения в форме налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий вступят в силу со дня официального опубликования приказа №585

Мінфін наказом 08.07.2016 р. №585 вніс зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств*.

Змін зазнав:

1) рядок 2 “Звітний (податковий) період 20_ року” заголовної декларації доповнено новими графами для поміток про базовий звітний період, за який звітує платник, що подає таку декларацію («Базовий звітний період квартал» і «Базовий звітний період рік»);

– першу графу рядка за кодом 04 після слова та цифр “рядок 03” доповнено літерами “РІ”;

–  першу графу рядка за кодом 06 після слова та цифр “рядок 05” доповнено літерами “ПЗ”;          

– назву розділу “Розрахунок щомісячного авансового внеску з податку на прибуток підприємств” викладено в такій редакції: “Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств”;

– першу графу рядка за кодом 26 викладено в такій редакції: “Авансовий внесок у розмірі 1/12 нарахованої суми податку на прибуток, що підлягає сплаті щомісяця8або авансовий внесок у розмірі 2/9 податку на прибуток ((позитивне значення) рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств) х 2/9), що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року” (Аналогічні зміни передбачено для першої графи рядка 26 у Додатку ВП);

– примітку “7” після цифр “20” та “23” доповнено відповідно літерами “АВ” та “ПН”;

– примітки “8” та “9” викладено в такій редакції:

8Розрахунок щомісячного авансового внеску (1/12 податку на прибуток) заповнюється платником податку у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств, що уточнює показники декларацій за звітний період 2013 року та 2014 року.

9Розрахунок авансового внеску в розмірі 2/9 податку на прибуток, що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року, заповнюється платником податку у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств за три квартали 2016 року.”.

2)  Додаток АВ до рядка 20 АВ декларації та додаток ЗП до рядка 16 ЗП декларації викладено в новій редакції.

3)  У додатку ПН до рядка 23 ПН декларації:

–  доповнено таблицю 1 після рядка за кодом 21 новими рядками такого змісту:

А саме:

22 – Проценти, дохід (дисконт) на державні цінні папери, або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов’язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, які продані (розміщені) нерезидентами за межами території України через уповноважених агентів нерезидентів відповідно до підпункту 141.4.10 пункту 141.4 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України

23 – Проценти за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку України, або за кредити (позики), які отримані суб’єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями відповідно до підпункту 141.4.10 пункту 141.4 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України

24 – Доходи за операціями з розміщення державних деривативів та доходи, що виплачуються за державними деривативами, відповідно до умов правочинів з державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом відповідно до пункту 37 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України;

– у рядку за кодом 22 цифри “22” замінено цифрами “25”;

– примітку “2” викладено в новій редакції: “2 У разі наявності офшорного статусу відповідно до підпункту 141.4.9 пункту 141.4 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України.”;

– у примітці “5” цифри “22” замінено цифрами “25”.

4) у додатку ВП до рядків 27 – 30, 32 – 34, 36 – 38 декларації:

– першу графу рядка за кодом 04 після слова та цифр “рядок 03” доповнено літерами “РІ”;

– першу графу рядка за кодом 26 викладено в такій редакції:

“Авансовий внесок у розмірі 1/12 нарахованої суми податку на прибуток, що підлягає сплаті щомісяця8 або авансовий внесок у розмірі 2/9 податку на прибуток (((додатне значення) рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств) х 2/9), що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року9.”;

– у назві таблиці 2 “Результати виправлення помилок(ки)8” цифру “8” змінено цифрами “10”;

– примітку «8» викладено в такій редакції:

8 Розрахунок щомісячного авансового внеску (1/12 податку на прибуток) заповнюється платником податку у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств, що уточнює показники декларацій за звітний період 2013 року та 2014 року.”;

– додаток доповненновими примітками такого змісту:

9 Розрахунок авансового внеску у розмірі 2/9 податку на прибуток, що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року, заповнюється платником податку у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств за три квартали 2016 року.

10 У разі самостійного виправлення помилок за звітні (податкові) періоди до 01 січня 2015 року заповнюються показники таблиці 2, у рядках таблиці 1 проставляються прочерки.”.

5) у додатку РІ до рядка 03 декларації:

– у розділі 3 “Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (стаття 140 розділу ІІІ Податкового кодексу України)”:

графу “назва різниці” за кодом рядка 3.2.2 викласти в такій редакції: “Сума нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств, платників єдиного податку четвертої групи (підпункт 140.4.1 пункту 140.4 статті 140 розділу ІІІ Податкового кодексу України)”;

графу “назва різниці” за кодом рядка 3.2.3 викласти в такій редакції: “Сума нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті від інших платників податків, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів (підпункт 140.4.1 пункту 140.4 статті 140 розділу ІІІ Податкового кодексу України)”;

– розділ 4 “Інші різниці” доповнено новими рядками з кодом 4.2.15, 4.2.14, 4.1.18, 4.2.13, 4.1.175.

Зміни наберуть чинності з дня офіційного опублікування Наказу №585. Наразі дата опублікування не відома.

Нова форма декларації найближчим часом з’явиться в базі “Бланки”.

Джерело: Дебет-Кредит