Записник Бухгалтера ЄСВ (єдиний соціальний внесок) Изменения в Порядок составления отчета по ЕСВ и Инструкцию о начислении ЕСВ

Изменения в Порядок составления отчета по ЕСВ и Инструкцию о начислении ЕСВ

Приказом МФУ №813 от 07.09.2016 внесены изменения в Порядок составления отчета по ЕСВ и Инструкцию о начислении ЕСВ.

Т.к. данный Приказ был опубликован 18.10.2016г. (в «Официальном вестнике Украины» №80/2016), то отчитываться по обновленной форме отчета нужно будет уже за октябрь, до 20 ноября 2016г.

Ознакомившись с текстом Приказа №813 мы видим что причин для паники и беспокойства нет, т.к. в этот раз отчет по ЕСВ не претерпел никаких серьезных изменений, и соответственно Порядок его заполнения не изменился.

Так, в частности, были внесены такие изменения: слова “престарелым», «достиг» заменены словами «лицом преклонного возраста, которое», «достигло».

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ 

07.09.2016

м. Київ

N 813

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 вересня 2016 р. за N 1290/29420

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України

Відповідно до статті 4 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, Закону України від 19 квітня 2016 року N 1109-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення правових норм, що врегульовують питання визначення категорій осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню” та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. В абзаці сьомому підпункту 2 пункту 1 розділу II Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року N 449, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07 травня 2015 року за N 508/26953 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 березня 2016 року N 393), слова “престарілим, який”, “досяг” замінити відповідно словами “особою похилого віку, яка”, “досягла”.

2. Унести до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року N 435, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2015 року за N 460/26905 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 11 квітня 2016 року N 441), такі зміни:

у пункті 5 розділу IV слова “престарілим, який”, “досяг” замінити відповідно словами “особою похилого віку, яка”, “досягла”;

у рядку 34 додатка 2 слова “престарілим, який”, “досяг”, “, яка доглядає престарілого” замінити відповідно словами “особою похилого віку, яка”, “досягла”, “похилого віку”;

у додатку 4:

у графі 8 Переліку таблиць звіту слова “престарілим, який”, “досяг” замінити відповідно словами “особою похилого віку, яка”, “досягла”.

у рядку 4 розділу I таблиці 2 слова “престарілим, який”, “досяг” замінити відповідно словами “особою похилого віку, яка”, “досягла”;

у назві таблиці 8 слова “престарілим, який”, “досяг” замінити відповідно словами “особою похилого віку, яка”, “досягла”.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю. П.) в установленому порядку:

подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію;

забезпечити оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України – керівника апарату Капінуса Є. В. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
служби статистики України

І. Жук

Президент Спілки орендарів
і підприємців України

В. Хмільовський

В. о. Голови Центрального
апарату Державної
служби зайнятості України

С. Кравченко

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Д. Олійник

Голова СПО
об’єднань профспілок

Г. В. Осовий

Заступник Голови комісії
виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності України

Т. Ю. Чудочкіна

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на
виробництві та професійних
захворювань України

В. Акопян

В. о. Голови правління
Пенсійного фонду України

М. І. Шамбір

Голова Державної
казначейської служби України

Т. Я. Слюз

Голова Державної
фіскальної служби України

Р. М. Насіров

Міністр соціальної
політики України

А. Рева