ФОП Новини Общие вопросы Изменение места осуществления деятельности у СПД на едином налоге

Изменение места осуществления деятельности у СПД на едином налоге

Чи передбачена відповідальність за не подання ФОП платником ЄП заяви для внесення змін до відомостей, які зазначені у реєстрі платників ЄП (у разі зміни місця провадження господарської діяльності)?

Відповідно до пп. 298.3.1 Податкового кодексу України (далі – ПК) суб’єкти господарювання подають заяву з відповідними відомостями, зокрема у разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання; зміни місця провадження господарської діяльності.

У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності заява подається платниками єдиного податкупершої і другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни (п. 298.5 ПК).

Також слід враховувати, що у разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений ст. 293 ПК для відповідної групи таких платників єдиного податку (п. 293.7 ПК).

У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої групи разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни. (п. 298.6 ПК).

У разі зміни відомостей, передбачених п.п. 1 — 5 п. 299.7 ПК, вносяться зміни до реєстру платників єдиного податку в день подання платником відповідної заяви (п. 299.8 ПК).

Форма та порядок подання заяви встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує, державну податкову і митну політику (п. 298.7 ПК).

Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до ПК за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій (п. 300.1 ПК).

ПК не передбачена відповідальність за неподання фізичною особою — підприємцем платником єдиного податку заяви про застосування спрощеної системи оподаткування у разі зміни місця провадження господарської діяльності.

Водночас у разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку першої третьої груп вимог, встановлених гл. 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» р. XIV ПК, анулювання реєстрації платника єдиного податку першої третьої груп проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення. У такому випадку суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом (п. 299.11 ПК).

Окрім того, якщо зміна місця провадження господарської діяльності призводить до збільшення розміру ставки єдиного податку, зокрема у разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради, то до платника, яким не подано заяву про зміну місця провадження діяльності, застосовується відповідальність, передбачена п. 122.1 ПК.

ДФСУ («ЗІР», підкатегорія 107.11)