Записник Бухгалтера Загальні питання Зведена податкова накладна з 1 квітня 2016р.

Зведена податкова накладна з 1 квітня 2016р.

Перший випадок, коли законодавчо передбачено складання платником зведеної податкової накладної стосується ситуації коли, відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України, платник нараховує податкові зобов’язання за активами, які призначаються для їх використання або ж починають використовуватися:

1) в операціях, що не є об’єктом оподаткування;

2) в операціях, звільнених від оподаткування;

3) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;

4) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

У зведених податкових накладних, які відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 31.12.2015р.  № 1307, з 1 квітня п.р. складаються за оновленою формою та згідно із новим Порядком заповнення:

– у графі “Отримувач (покупець)” платник податку зазначає власне найменування (П. І. Б.),

– у рядку “Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)” проставляється умовний ІПН “600000000000”,

– у верхній лівій частині зазначається відповідний тип причини відповідно до пункту 8 цього Порядку:

04 – Складена на постачання у межах балансу для невиробничого використання;

08 – Складена на постачання для операцій, які не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість;

09 – Складена на постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість;

13 – Складена у зв’язку з використанням виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності).

Термін складання зведеної податкової накладної згідно з пунктом 198.5 статті 198 та пунктом 199.1 статті 199 Податкового кодексу України – не пізніше останнього дня звітного періоду.

Наступний випадок, коли платник має можливість скласти узагальнюючу (зведену) податкову накладну виникає у разі здійснення безперервного або ритмічного (два та більше разів на місяць) постачання покупцям товарів чи послуг.

У таких випадках зведені податкові накладні, із зазначенням  всієї номенклатури поставлених протягом місяця товарів/послуг, які виписуються покупцям – платникам ПДВ складаються не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, на кожного платника податку, з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг відповідному платнику протягом такого місяця.

Якщо поставки здійснюються особам, які не зареєстровані платниками ПДВ, зведена податкова накладна складається не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг таким покупцям, з якими постачання мають такий характер, протягом такого місяця.

Оскільки складання зведених податкових накладних безпосередньо залежить саме від фактичного постачання товарів чи послуг, такі накладні не складаються на суму попередньої оплати. Якщо ж сума передоплати перевищує вартість поставлених товарів/послуг протягом місяця, на таке перевищення складається податкова накладна у загальному порядку не пізніше останнього дня такого місяця.

Відділ комунікацій ГУ ДФС у Вінницькій області