Записник Бухгалтера Загальні питання Заполняем приложение 4 к декларации по НДС: нюансы декларирования отрицательного значения по НДС

Заполняем приложение 4 к декларации по НДС: нюансы декларирования отрицательного значения по НДС

Налоговики рассмотрели вопрос о зачислении отрицательного значения НДС в счет уплаты денежного обязательства и/или уменьшение суммы налогового долга по другим платежам

ДФС у листі 15.07.2016 р. № 15300/6/99-99-15-03-02-15 нагадує, що ПКУ чітко визначено, що від’ємне значення ПДВ, розраховане платником за результатами звітного (податкового) періоду, за заявою платника може бути задеклароване, в частині, що не перевищує реєстраційну суму на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, до бюджетного відшкодування:

– на поточний рахунок платника податку;

– у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу такого платника з інших платежів, що сплачуються до держбюджету.

За пп. 4 п. 5 р. V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну від 28.01.2016 р. № 21 сума від’ємного значення, що не перевищує реєстраційну суму на момент подання декларації з ПДВ (рядок 20 податкової декларації з позначкою “0110”), підлягає бюджетному відшкодуванню (відображається у рядку 20.2), зокрема у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Держбюджету (відображається у рядку 20.2.2).

При заповненні рядка 20.2 є обов’язковим подання заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування ПДВ платника податку, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету (Д4) (Додаток 4).

Додаток 4, який подається у зв’язку з декларуванням від’ємного значення до бюджетного відшкодування, заповнюється з урахуванням наступного:

– відомості, необхідні для формування показників критеріїв, встановлених пп. 200.19.3 ПКУ, відображаються за трьома таблицями;

– бюджетне відшкодування, визначене у декларації за звітний (податковий) період (рядок 20.2 декларації) з ПДВ відповідно до ст. 200 ПКУ, відображається окремо:

а) у сумі (словами та цифрами), що перераховується на рахунок банку платника із зазначенням номера рахунку (рядок 20.2.1 декларації);

б) у сумі (словами та цифрами), що враховується в рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету, із зазначенням коду бюджетної класифікації та рахунку платежу (рядок 20.2.2 декларації).

Отже, платник при декларуванні від’ємного значення ПДВ у рахунок сплати грошового зобов’язання та/або зменшення суми податкового боргу з інших платежів відображає у Додатку 4 у відповідній таблиці код бюджетної класифікації, код виду платежу, на який платник бажає перерахувати суму ПДВ, відображену в рядку 20.2.2 податкової декларації з ПДВ.

Источник: Дебет-Кредит