Записник Бухгалтера Загальні питання Доход единщика при использовании платежных терминалов

Доход единщика при использовании платежных терминалов

ГУ ГФС в Ровненской области разъяснило, как определять доход частного предпринимателя на едином налоге в случае использования платежных терминалов.

Так, при использовании платежных терминалов при расчетах за товары/услуги датой получения доходов является дата поступления денег на расчетный счет плательщика единого налога.

Однако, несколько новым для нас является утверждение, что в случае удержания банком комиссионного вознаграждения за услуги с суммы выручки – доходом физлица предпринимателя будет полная сумма выручки, с учетом комиссии, удержанной банком.

Напомним, в ЗІР, категория 107.04 актуальным является ответ, в котором отмечено, что в случае использования платежных терминалов доходом физического лица- предпринимателя считается вся сумма, поступившая на расчетный счет.

Полный ответ смотрите ниже.

     Згідно з ст.292 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями для фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку доходом є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті (до суми доходу за звітний період включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, та вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг). При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.
Отже, у разі використанні платіжних терміналів при здійсненні розрахунків за товари (послуги) доходом фізичної особи – платника – єдиного податку вважається вся сума, що надійшла на розрахунковий рахунок.

Лист ГУ ДФС у Рівненській області від 27.04.2016 № 83/14з/17-00-13-03-05

Головне управління ДФС у Рівненській області, розглянувши звернення щодо визначення доходу фізичною особою – підприємцем на спрощеній системі оподаткування, повідомляє наступне.

Відповідно до п.п. 292.1.1 п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями (далі – Кодекс) доходом платника єдиного податку для фізичної особи – підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Відповідно до пункту 292.6 статті 292 Кодексу датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Для платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, датою отримання доходу є дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

Згідно із п.п. 296.1.1 п. 296.1 ст. 296 Кодексу платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Порядок ведення книги обліку доходів платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 N 579 (далі – Порядок).

Згідно п. 5 Порядку записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зокрема про кошти, які надійшли на поточний рахунок платника податку та/або які отримано готівкою, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

Отже, у разі використання платіжних терміналів при здійсненні розрахунків за товари (роботи, послуги) датою отримання доходів є дата надходження коштів на розрахунковий рахунок платника єдиного податку.

Також, якщо при здійсненні розрахунків за товари (роботи послуги) із використанням платіжних терміналів з суми виручки банком утримується комісійна винагорода за послуги з розрахункового обслуговування, то доходом фізичної особи – підприємця є повна сума виручки (з врахування комісії, утриманої банком).