Записник Бухгалтера Загальні питання Деякі нюанси заповнення податкової декларації з рентної плати за спецводокористування

Деякі нюанси заповнення податкової декларації з рентної плати за спецводокористування

Існує декілька видів рентної плати до бюджету. Один з них – рентна плата за спеціальне використання води.

Форма декларації з рентної плати затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 719, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 03.09.2015 № 1051/27496. Складається із загальної частини і декількох додатків, у яких розраховується податкове зобов’язання за кожним видом рентної плати. Рентна плата за спецводокористування розраховується в додатках 5, 6, 7. Сума податкового зобов’язання за звітний період, розрахована у додатках, переноситься до рядка 4.4 загальної частини декларації.

Є деякі правила, яких слід дотримуватися водокористувачам при заповненні декларації та додатків, а саме:

– водокористувачі розраховують рентну плату щоквартально наростаючим підсумком із початку року. Виняток становлять користувачі вод для потреб водного транспорту – вони розраховують суму платежу починаючи з першого півріччя, у якому відбулося таке використання (пп. 255.11.1 Податкового кодексу України, далі – ПКУ). Відповідно, декларацію вони подають починаючи з півріччя, а не з першого кварталу (пп. 255.11.16 ПКУ);

– відокремлені підрозділи платника податків (філії, відділення), що мають власні банківські рахунки і складають окремий бухгалтерський баланс, подають декларації та сплачують рентну плату за місцем своєї податкової реєстрації. За наявності підрозділів, що не мають окремого балансу і не ведуть окремий бухгалтерський облік, декларація подається і платіж перераховується головним підприємством до органів ДФС за місцезнаходженням тих водних об’єктів, вода з яких використовується підрозділами;

– разом з податковою декларацією з рентної плати водокористувачі  зобов’язані подати до органу ДФС копії дозволу на спецводокористування, договору на постачання води і статистичної звітності (форма № 2ТП-водгосп, затверджена наказом Мінекології від 16.03.2015 № 78). Зазначені копії договорів та дозволів потрібно подати разом з поданням першої декларації та у разі внесення змін (доповнень) до них протягом року. Крім того, звітність за формою 2ТП-водгосп – тільки річна, вона подається органам Держводагентства раз на рік, тобто копія цієї форми буде подана до ДФС разом з декларацією з рентної плати за рік. Якщо форма  2ТП-водгосп  органам Держводагентства не подавалася (наприклад, при забиранні води до 20 м? на добу) то і до ДФС її окремо подавати теж не потрібно;

– якщо у водокористувача є дозвіл на спецкористування води, проте сплачувати рентну плату він не повинен (наприклад, у разі використання води тільки для питних і санітарно-гігієнічних потреб), то і декларацію з  рентної плати за спец водокористування подавати йому теж не потрібно;

– якщо у водокористувача минув строк дії дозволу на спецводокористування, а новий ще не оформлено і при цьому він продовжує використовувати воду, такий водокористувач усе одно зобов’язаний подавати декларацію. Розрахунок суми рентної плати при цьому здійснюється як за понадлімітне використання води, тобто у п’ятикратному розмірі.

ДФС у Закарпатській області