Записник Бухгалтера Загальні питання Декларация по акцизному налогу

Декларация по акцизному налогу

ГФС Украины в письме № 3495/7/99-99-19-03-03-17 от 03.02.2016 г. разъясняет особенности заполнения декларации за январь 2016 года. 

ЛИСТ

03.02.2016                                              №3495/7/99-99-19-03-03-17

Головні управління ДФС в областях, м.Києві,

Міжрегіональне головне управління ДФС

– Центральний офіс з обслуговування великих платників

  

Щодо змін в адмініструванні акцизного податку

 

Державна фіскальна служба України інформує про деякі зміни в адмініструванні акцизного податку, що стосуються платників акцизного податку – реалізаторів пального, пов’язані із прийняттям Закону України  від 24 грудня 2015 року № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (далі – Закон №909)

Щодо подання декларації та сплати акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів, зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Кодексу.

Відповідно до пп.212.1.11 п.212.1 ст.212 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) платником акцизного податку є особа – суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів.

Абзацом третім пп.14.1.212 п.14.1 ст.14 Кодексу із змінами, внесеними Законом №909, реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – продаж пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форм розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших об’єктах громадського харчування, а також фізичний відпуск з автозаправної станції та/або автомобільної газозаправної станції товарів, зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Кодексу, незалежно від форми розрахунків.

Для платників, що здійснюють роздрібну торгівлю підакцизними товарами крім товарів, зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Кодексу, тобто пального, ставка акцизного податку та порядок нарахування податкових зобов’язань залишились незмінними – 5 відсотків вартості (з податком на додану вартість та без урахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів), що реалізовані відповідно до пп.213.1.9 п.213.1 ст.213 Кодексу.

Для платників акцизного податку – суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію пального, адвалорну ставку акцизного податку (5 відс.) змінено на специфічну ставку –  0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) товару. Норма набрала чинності з 1 січня 2016 року відповідно до Закону №909.

Також внесено зміни до статті 217 Кодексу щодо порядку обчислення податку з товарів, вироблених на митній території України, а також реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі. Так, згідно абзацу другого пункту 217.3 ст.217 Кодексу податок з товарів (продукції), реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі, на які встановлені ставки податку в іноземній валюті, сплачується у національній валюті і розраховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на двадцятий день місяця, що передує кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом звітного кварталу. Тобто для розрахунку акцизного податку з роздрібної торгівлі пальним у першому кварталі 2016 року необхідно застосовувати курс євро, встановлений НБУ на 20 грудня 2015 року. За даними НБУ на 20.12.2015 1є = 25,462988 грн., відповідно для першого кварталу 2016 року ставка акцизного податку у гривнях за один літр реалізованого (відпущеного) пального дорівнюватиме – 0,042 євро х 25,462988 грн..

Отже, для платників акцизного податку, що здійснюють роздрібну торгівлю пальним, змінився порядок нарахування та відповідно декларування акцизного податку. Враховуючи, що зазначені норми набрали чинності з 1 січня 2016 року, а базовий податковий період для сплати податку відповідає календарному місяцю (п. 223.1. ст. 223 Кодексу), обов’язок задекларувати та сплатити податкове зобов’язання за новими правилами виникає у платників починаючи з січня 2016 року. Відтак, не пізніше 22 лютого поточного року платники акцизного податку – суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію пального, повинні подати декларацію акцизного податку в якій відобразити податкові зобов’язання, розраховані відповідно до обсягів реалізованого (відпущеного) пального за ставкою 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) пального.

Оскільки відповідні зміни до декларації акцизного податку, затвердженої наказом Міністерства фінансів України  від 23.01.2015 №14 «Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку», знаходяться в стадії затвердження, відповідно до пункту 46.4 ст.46 Кодексу платник має право разом з податковою декларацією подати доповнення до такої декларації, які складені за довільною формою, де відобразити розрахунок податкових зобов’язань шляхом описання яким чином обчислено суми податкових зобов’язань.

В той же час, з метою однакового підходу до обчислення податкового зобов’язання з роздрібного продажу пального (до запровадження нових форм звітності), рекомендуємо використовувати наступну формулу розрахунку за кожним видом товару:

ПЗ = Vл х (0,042є х Кє), де

ПЗ – податкове зобов’язання з роздрібного продажу пального, що підлягає сплаті до бюджету,

 – об’єм реалізованого (відпущеного) пального у літрах,

0,042є – ставка акцизного податку, встановлена п.215.3.10 п. 215.3 ст.215 Кодексу,

Кє – офіційний курс гривні до іноземної валюти (євро), встановлений Національним банком України, що діє на двадцятий день місяця, що передує кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом звітного кварталу.

Відомості щодо такого розрахунку рекомендуємо відобразити у рядках додатку 9 «Зразок доповнення до Декларації відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Кодексу» до декларації акцизного податку.

Разом з цим,  відомості про суми податкового зобов’язання по кожному рядку виду товару (палива) обов’язково повинні бути перенесені до відповідних рядків додатку 6 до декларації.

Звертаємо увагу, що перенесення сум податкового зобов’язання до рядків додатку 6 до декларації та до розділу Ґ декларації повинно відбуватися з відповідним округленням до гривні без копійок за загальновстановленими правилами.

Отже, платник акцизного податку, що здійснює роздрібну торгівлю пальним, повинен буде заповнити Розділ Ґ декларації та подати у її складі:

Додаток 6 (Додатки 6) до декларації, в якому (яких) заповнити заголовну частину, зокрема, зазначивши у полі «Код КОАТУУ» обов’язковий реквізит код органу місцевого самоврядування за Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України, що відповідає адміністративно-територіальній одиниці (одиницям), на якій (яких) здійснюється роздрібна торгівля пальним, та лише графу 7 «Сума податкового зобов’язання, що підлягає сплаті до бюджету» і підсумковий рядок «Усього»;

Додаток 9 до декларації, в якому відобразити відомості щодо розрахунку суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального.

Приклад заповнення вказаних додатків та розділу Ґ декларації акцизного податку додаються.

Щодо оподаткування пального, при виробництві якого в якості сировини використані інші оподатковувані підакцизні товари

Згідно із Законом №909 статтю 217 Кодексу доповнено пунктом 217.6 яким передбачено, що для пального, при виробництві якого в якості сировини використані інші оподатковувані підакцизні товари, сума податку до сплати зменшується на суму податку, розрахованого для такої сировини.

Сума податку щодо сировини, що підлягає відніманню, обчислюється із застосуванням ставок податку на таку сировину, чинних на дату реалізації пального. У разі якщо така сума перевищує суму податку з пального, виробленого з такої сировини, різниця платнику не відшкодовується.

Норми цього пункту застосовуються під час функціонування системи електронного адміністрування реалізації пального, визначеної статтею 232 цього Кодексу.

Відповідно до п.1 розділу ІІ Закону №909 норми про запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального набирають чинності з 1 березня 2016 року.

Таким чином, вищенаведені правила починають застосовуватися з 1 березня 2016 року.

Тимчасово, до 29 лютого 2016 року (включно), до запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального, на підставі  п.п.2), 3) підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу передбачено наступний механізм для розрахунку акцизного податку при виробництві пального з використанням підакцизної сировини, з якої сплачено акцизний податок.

Так, для пального, у виробництві якого як сировина використані інші оподатковувані підакцизні товари, для зменшення суми податку до сплати за рахунок віднімання суми податку, сплаченого з такої сировини, платник податку має отримати від виробника або імпортера підакцизної сировини довідку про обсяг поставленої підакцизної сировини. Така довідка може бути складена в довільній формі, але обов’язково відображати дані про:

· найменування покупця (отримувача) підакцизної сировини,

· відповідні суми сплаченого акцизного податку

·перелік податкових накладних з податку на додану вартість, оформлених на постачання такої сировини.

Довідка повинна бути підтверджена контролюючим органом за місцезнаходженням виробника або імпортера. Підтвердження відбувається протягом одного робочого дня після отримання від виробника або імпортера відповідної довідки.

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві, Міжрегіональному головному управлінню ДФС – Центральному офісу з обслуговування великих платників терміново довести зазначений лист до відома платників податків і підпорядкованих підрозділів для врахування під час прийняття звітності та при контрольно-перевірочній роботі;

забезпечити інформування контролюючим органом за місцезнаходженням виробника або імпортера, який здійснював підтвердження відповідної довідки, контролюючого органу за місцезнаходженням отримувача підакцизної сировини, з якої сплачено акцизний податок щодо таких довідок.

Голова                                                              Р.М. Насіров

Приклад заповнення додатків до декларації акцизного податку

до листа ДФС від 03.02.2016 №3495/7/99-99-19-03-03-17

Додаток 9

до декларації акцизного податку

Розділ Ґ Код операції Ґ1
0 1 2 0 1 6

(розділ декларації акцизного податку (А, Б, В, Г, Ґ, Д), код операції, звітний період (місяць, рік))


Зразок доповнення до декларації акцизного податку відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Кодексу

N
з/п
Зміст доповнення
1 2
1 Код КОАТУУ 3222410600:
1.1 Бензини моторні: 500 л х (0,042 євро х 25,462988 грн.) = 534,72 грн.
1.2 Паливо моторне альтернативне: 300 л х (0,042 євро х 25,462988 грн.) = 320,83 грн.
2 Код КОАТУУ 3222410300:
2.1 Бензини моторні: 900 л х (0,042 євро х 25,462988 грн.) = 962,50 грн.
2.2 Паливо моторне альтернативне: 200 л х (0,042 євро х 25,462988 грн.) = 213,89 грн.

Додаток 6

до декларації акцизного податку

 

Розділ Ґ Код операції Ґ1
0 1 2 0 1 6

(розділ декларації акцизного податку (А, Б, В, Г, Ґ, Д), код операції, звітний період (місяць, рік))

Код КОАТУУ 3222410600

Розрахунок суми акцизного податку

з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

 

№ з/п

 

Вид товару

 

Вартість (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, що реалізовані у роздрібній торговельній мережі, в тому числі у мережі громадського харчування  

Вартість

підакцизних товарів до оподаткування, грн

(гр. 3 — гр. 4)

 

Ставка податку,

%

 

Сума податкового зобов’язання, що підлягає сплаті до бюджету, грн (гр. 5 х гр. 6)

всього

 

в тому числі від реалізації товарів для комерційного використання
1 2 3 4 5 6 7
1 Лікеро-горілчана продукція 209 001,08   209 001,08 5 10 450
2 Виноробна продукція, інші спиртові дистиляти, продукти з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше          
3 Пиво 180 000,00   180 000,00 5 9 000
4 Тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну 300 001,00   300 001,00 5 15 000
5 Бензини моторні         535 
6 Інші нафтопродукти (легкі, середні та важкі дистиляти), визначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу          
7 Скраплений газ          
8 Речовини, що використовуються як компоненти моторних палив          
9 Паливо моторне альтернативне         321
10 Біодизель та його суміші (що не містять або містять менш як 70 мас.% нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) на основі моноалкільних складних ефірів жирних кислот          
11 Інші підакцизні товари          
Усього: 35 306

 

Додаток 6

до декларації акцизного податку

 

Розділ Ґ Код операції Ґ1
0 1 2 0 1 5

(розділ декларації акцизного податку (А, Б, В, Г, Ґ, Д), код операції, звітний період (місяць, рік))

Код КОАТУУ 3222410300

 

Розрахунок суми акцизного податку

з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

 

 

№ з/п

 

Вид товару

 

Вартість (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, що реалізовані у роздрібній торговельній мережі, в тому числі у мережі громадського харчування  

Вартість

підакцизних товарів до оподаткування, грн

(гр. 3 — гр. 4)

 

Ставка податку,

%

 

Сума податкового зобов’язання, що підлягає сплаті до бюджету, грн (гр. 5 х гр. 6)

всього

 

в тому числі від реалізації товарів для комерційного використання
1 2 3 4 5 6 7
1 Лікеро-горілчана продукція 158 555,51   158 555,51 5 7 928
2 Виноробна продукція, інші спиртові дистиляти, продукти з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше          
3 Пиво          
4 Тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну 80 000,00   80 000,00 5 4 000
5 Бензини моторні         963
6 Інші нафтопродукти (легкі, середні та важкі дистиляти), визначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу          
7 Скраплений газ          
8 Речовини, що використовуються як компоненти моторних палив          
9 Паливо моторне альтернативне         214
10 Біодизель та його суміші (що не містять або містять менш як 70 мас.% нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) на основі моноалкільних складних ефірів жирних кислот          
11 Інші підакцизні товари          
Усього: 13 105

 

 

Код операції Розділ Ґ. Податкові зобов’язання з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів Код показника додатка Сума акцизного податку
Ґ1 Усього податкових зобов’язань,

у тому числі з:

Д.6 (к. 7) 48 411
Ґ1.1 лікеро-горілчаної продукції Х 18 378
Ґ1.2 виноробної продукції, інших спиртових дистилятів, продуктів із вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше    
Ґ1.3 пива Х 9 000
Ґ1.4 тютюну, тютюнових виробів, промислових замінників тютюну Х 19 000
Ґ1.5 бензинів моторних Х 1498
Ґ1.6 інших нафтопродуктів (легких, середніх та важких дистилятів), визначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу    
Ґ1.7 скрапленого газу Х  
Ґ1.8 речовин, що використовуються як компоненти моторних палив Х  
Ґ1.9 палива моторного альтернативного Х 535
Ґ1.10 біодизеля та його суміші (що не містять або містять менш як 70 мас.% нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) на основі моноалкільних складних ефірів жирних кислот Х  
Ґ1.11 інших підакцизних товарів Х  
Ґ2 Податкові зобов’язання в розрізі КОАТУУ:    
  3222410600   35 306
  3222410300   13 105