Записник Бухгалтера Загальні питання Внесення змін до відомостей про платника єдиного податку

Внесення змін до відомостей про платника єдиного податку

У разі зміни відомостей, внесених до реєстру платників єдиного податку (податкової адреси, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності) платники єдиного податку мають подати заяву про внесення таких змін до податкового органу за місцем своєї реєстрації.

Зазначена заява подається платниками єдиного податку першої і другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни. Єдинщиком третьої групи така заява подається разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни.

Форма та порядок подання заяви встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику.
Звертаємо увагу, що у разі зміни найменування юридичної особи, прізвища, імені, по батькові фізичної особи-підприємця або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) заява подається протягом місяця з дня виникнення таких змін.

Сектор комунікацій ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління  ДФС в Одеській області