Записник Бухгалтера Загальні питання Внесенные собственные средства на расчетный счет включаются в доходы ФЛП плательщика единого налога

Внесенные собственные средства на расчетный счет включаются в доходы ФЛП плательщика единого налога

Налоговики в письме от 25.03.2016 №2516/К/26-15-13-02-15 напоминают, что в случае, если ФЛП плательщик единого налога вносит на расчетный счет, который открыт для ведения предпринимательской деятельности, собственные средства – они включаются в доход физщического лица – предпринимателя, т.к. согласно  ст. 292.1 НКУ доходом являются все поступления в денежной, материальной и нематериальной форме, за исключением пассивных доходов в виде процентов, дивидендов, роялти, страховых выплат, и доходов полученных от продажи движимого и недвижимого имущества, которое принадлежит на праве собственности физическому лицу и используется в ее хозяйственной деятельности.

С письмом ГФС можно ознакомиться ниже.

Лист ГУ ДФС у м. Києві від 25.03.2016 №2516/К/26-15-13-02-15

Згідно з п.292.1 ст.292 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – Кодекс), доходом платника єдиного податку для фізичної особи – підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Відповідно до норм Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492 (далі – Інструкція), поточні банківські рахунки для фізичних осіб – резидентів поділяються на: поточні рахунки фізичних осіб – підприємців, які відкриваються для здійснення підприємницької діяльності та поточні рахунки фізичних осіб, які не є підприємцями.

Тобто, власні кошти, внесені на розрахунковий рахунок, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, включаються до доходу фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку.

Аналогічні роз’яснення розміщено на офіційному сайті ДФС України в рубриці «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» категорія 107 «Єдиний податок для фізичних осіб – підприємців» підкатегорія 107.04 «Порядок визначення доходу та його склад».

 веден

Заступник начальника                                                                В.С. Варгіч