Записник Бухгалтера Заробітна плата, охорона праці Виправлення помилок при нарахуванні зарплати: бухоблік

Виправлення помилок при нарахуванні зарплати: бухоблік

Мінфін у новому листі розглянув питання відображення в бухгалтерському обліку виправлення помилок з оплати праці

Міністерство фінансів у листі від 21.12.2016 р. №31-11410-07-25/36420 нагадало, що відповідно до П(С)БО 16 витрати визнаються одночасно з визнанням доходу, для отримання якого їх здійснено. І лише витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходами певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому їх було здійснено. Це, звичайно, стосується і витрат на оплату праці.

Окремого П(С)БО, присвяченого виправленню помилок саме в бухгалтерському обліку, немає. Тому підприємствам доводиться керуватися П(С)БО 6, який встановлює порядок виправлення помилок, внесення та розкриття інших змін у фінансовій звітності (яка складається на підставі даних бухгалтерського обліку).

За п. 4 П(С)БО 6 виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку). 

Тому виправлення помилок за минулий рік, що виявлені в поточному році, відображається кореспонденцією рахунку 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)” з рахунками бухгалтерського обліку відповідних об’єктів класів 1 – 6.

Отже, донарахування зарплати за минулі роки потрібно відображати в обліку проведенням: Д-т 441 К-т 661.

Таким же чином має відображатися нарахування ЄСВ за минулі періоду у зв’язку з виправленням помилок: Д-т 441 К-т 651.

А ось виправлення помилок, які відносяться  до  попередніх періодів, вимагає повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності (п. 5 П(С)БО 6). Зверніть увагу, що в цій нормі йдеться про фінансову звітність, яка складалася підприємством у поточному році.

Тому помилки поточного року виправляються шляхом складання тих самих проведень, які потрібно було зробити правильно.

Отже, за поточний рік донарахування зарплати буде відображатися за таким проведенням: Дт 91,92, 93, 94, 97  Кт 661, а ЄСВ  – Дт 91, 92, 93, 94, 97  Кт 651 (залежно від напрямку діяльності, у якому використовується праця працівника).

Якщо потрібно виправити надміру нараховані суми зарплати, то виправлення цієї помилки також залежатиме від періоду зробленої помилки.

Виправити надміру нараховані суми зарплати протягом поточного календарного року доведеться методом сторно (тобто повторити ті самі проведення з відповідним від’ємним значенням сум зайвих витрат).

А от помилки за минулий рік, потрібно буде виправити через проведення із застосуванням рахунку 44: Дт 661 Кт 441 та Дт 651 Кт 441.

Звертаємо увагу! У коментованому листі фахівці Мінфіну не згадують, що за пп. 1.6.2 Інструкції зі статистики зарплати, якщо нарахування фонду оплати праці здійснюються за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони мають відображаються у фонді оплати праці того місяця, у якому були здійснені нарахування.

На нашу думку, це не випадково. Адже ця Інструкція була затверджена не Мінфіном, а Держкомстатом, і встановлює не порядок ведення бухобліку, а для визначення показників оплати праці у формах державних статистичних спостережень.

Оскільки саме Мінфін має повноваження не тільки затверджувати нормативні документи щодо ведення бухобліку, а й давати роз’яснення з цього приводу (а Держкомстат – ні), радимо при виправленні помилок щодо зарплати користуватися роз’ясненнями, наведеними у коментованому листі.  

Таким чином, при складанні бухгалтерської довідки для такого виправлення, в ній зазначається дата її фактичного складання. А ось проведення слід датувати «заднім числом»: помилки минулого року виправляються станом на початок року, а помилки поточного – періодом, у якому правильні проведення повинні були бути зроблені.

 

Виправлення помилки в звіті з ЄСВ

Виправлення мають бути відображені в звіті з ЄСВ за той місяць (звітний період), у якому помилку було виявлено (а не «заднім числом»).

У таблиці 6 звіту з ЄСВ виправлення помилки буде відображатися за одним алгоритмом незалежно від того, донараховано цей дохід та ЄСВ чи лише не відображено їх у звіті з ЄСВ.

У таблиці 1 звіту з ЄСВ виправлення помилок залежатиме від того, яка це була помилка.

Якщо нарахування ЄСВ не було здійснено через те, що дохід не був своєчасно нарахований, то такий дохід, нарахований у звітному місяці, не буде відображатися окремо у розділі 4, а включається у загальні дані щодо доходів за серпень 2016 року у рядку 1.1 розділу 1. Детальніше про це ми писали, наприклад, тут>>

 

Виправлення помилки у ф. № 1 ДФ

У податковому розрахунку за формою №1ДФ помилка виправляється двома способами:

  • або у звіті за період, у якому виявлено помилку,
  • або у уточнюючому розрахунку до звіту за період, у якому припустилися помилки.

Виходячи із роз’яснень Мінфіну, наведених у коментованому листі, роботодавцю, який виправляє помилки щодо нарахування зарплати за минулі звітні періоди (щодо форми №1ДФ – квартали) доведеться подавати саме уточнюючий розрахунок з той період, у якому він такої помилки припустився. 

Не слід забувати, що уточнюючий податковий розрахунок подається у разі необхідності проведення коригувань в формі №1ДФ після закінчення строку її подання (якщо помилку виявлено до цього і вона міститься у вже поданому звіті, складається нова звітна форма № 1ДФ).

Якщо подавати уточнюючий розрахунок, то в ньому потрібно заповнити рядок для введення нового рядка з правильними сумами доходу, потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 указати «0» – на введення рядка (аналогічно заповнюється і нова звітна форма № 1ДФ).

Втім, виходячи з п. 50.1 ПКУ, уточнюючий розрахунок подається, якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації. Тобто, якщо помилка виникла у звітному кварталі, і виправлена до подання форми №1 ДФ, в такому звіті треба відобразити вже виправлені (правильні) відомості.

Автор:Русанова Ганна

Джерело:«Дебет-Кредит»