Записник Бухгалтера Загальні питання Ведение книги учета ФЛП единщиком

Ведение книги учета ФЛП единщиком

Головне

  • 1. У разі реєстрації нової Книги обліку протягом податкового (звітного) періоду записи в ній продовжуються наростаючим  підсумком, а попередня Книга залишається у платника.
  • 2. Платник єдиного податку, який здійснює господарську діяльність за декількома адресами, веде одну Книгу, в якій щоденно (за підсумком робочого дня) відображає суми отриманих доходів від усіх місць здійснення господарської діяльності.
  • 3. На підставі даних Книги платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого  органу податкову декларацію, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески.

Лист ДФСУ від 29.10.2015 №10121/Д/99-99-17-02-02-14

Державна фіскальна служба України розглянула Ваше звернення …..щодо  ведення книги обліку доходів платниками єдиного  податку  другої групи та відповідно до  вимог ст. 52 Податкового кодексу  України  (далі – Кодекс) надає податкову консультацію.

Відповідно до ст. 42 глави ІV Господарського кодексу України   підприємництво це безпосередня самостійна, систематична на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

На сьогодні для фізичних осіб – підприємців існує дві системи оподаткування доходів, одержуваних від здійснення підприємницької діяльності, кожна з яких регулюється окремими статтями Кодексу і має певні обмеження та переваги, а також різний порядок оподаткування таких доходів, ведення обліку доходів і витрат.

Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлено гл.1 р.ХІУ Кодексу.

Згідно зі ст. 291 Кодексу спрощена система оподаткування обліку та звітності це особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів.

Доходом платника єдиного податку для фізичної особи підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 цієї статті. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності (п.п. 292.1.1 п. 292.1 ст. 292 Кодексу).

Відповідно до  п. п. 296.1.1 п.296.1 ст.296 Кодексу  платники єдиного  податку  першої і другої  груп ведуть  Книгу  обліку доходів (далі  Книга) шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення  отриманих доходів, форму  та   Порядок ведення  якої визначено  наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 №579 (далі — Порядок).

Відповідно до Порядку  для платників єдиного  податку передбачена  можливість ведення  Книги в  паперовому та  електронному  вигляді, яку він  реєструє у  контролюючому  органі за  основним  місцем обліку та зберігає   протягом 3 років після  закінчення звітного періоду, в  якому здійснено  останній  запис (п. п. 2, 3 та 7 Порядку).

У разі реєстрації нової  Книги протягом податкового (звітного) періоду записи в ній продовжуються наростаючим  підсумком, а  попередня  Книга  залишається у платника (п. 4 Порядку).

Отже,  платник  єдиного  податку, який здійснює господарську  діяльність за декількома адресами, веде одну Книгу, в якій щоденно (за  підсумком робочого дня) відображає  суми  отриманих  доходів  у грошовій формі (готівковий та/або безготівковий), матеріальній та нематеріальній  формі від усіх місць здійснення господарської діяльності.

На  підставі  даних Книги  платники  єдиного  податку першої та другої груп подають до контролюючого  органу податкову декларацію платника єдиного  податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені п. 295.1 ст.295 Кодексу (п. 296.2 ст. 296 Кодексу).

 

По матеріалам: Консультант Частного Предпринимателя

Позначки: