Записник Бухгалтера Загальні питання Вебінар на тему заповнення та подання податкового розрахунку за ф. №1ДФ

Вебінар на тему заповнення та подання податкового розрахунку за ф. №1ДФ

Вебінар на тему заповнення та подання податкового розрахунку за ф. №1ДФ

Відповіді на запитання учасників вебінару 21.04.2016

Джерело: ГУ ДФС у Черкаській області

Назва суб’єкта господарювання Запитання Відповідь
ПМП Панорама Чи має І розділ дорівнювати ІІ розділу, якщо у І відображаються розрахунки з приватними підприємцями? Рядок “Військовий збір” розділу ІІ Податкового розрахунку заповнюється всіма податковими агентами, які у звітному кварталі нараховували доходи, з яких утримується військовий збір. Таким чином, якщо у розділі першому зазначено доходи, виплачені приватним підприємцям (157 ознака), то такі доходи не відображаються у розділі ІІ 1 ДФ. У такому випадку І розділ не буде дорівнювати ІІ розділу.
ПМП Панорама Чи передбачені штрафні санкції у випадку, якщо результати за І розділом відрізняються від результатів ІІ? Якщо так, то в якому розмірі? Штрафних санкцій у випадку, якщо результати за І розділом відрізняються від результатів ІІ не передбачено.
ФОП Клименко З якою ознакою відображається оренда рухомого майна (авто)? Питання виникло у зв’язку з тим, що у Довіднику ознак доходів чітко не зазначена така ознака. За ознакою  127 «Інші доходи»
ФОП Чередніченко Чи застосовуються штрафні санкції, якщо неправильно зазначена ознака доходів? Якщо так, то в якому розмірі? Якщо виправлення ознаки доходу призвело до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку, то за подання уточнюючого звіту ф. №1ДФ штрафні санкції застосовуються у розмірі 510 грн. (Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф – 1020 грн.).
ТОВ Лейс Чи має право учасник АТО, інвалід АТО на застосування ПСП і в якому розмірі? ПСП не може бути застосована до заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді грошового чи майнового (речового) забезпечення військовослужбовців, що виплачуються з бюджету. Працівники – інваліди І або ІІ групи у тому числі з дитинства, мають право у 2016 році на ПСП у підвищеному розмірі 1033,5 грн.(150% суми пільги, визначеної пп. 169.1.1).

На пільгу у розмірі 1378 грн (200%) має право особа, яка є учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом І і ІІ групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

ТОВ “Нутрімед» У працівника протягом І кварталу ( у січні з/п – 1800 грн., у лютому 2200 грн. в березні -1900) тобто у січні  та березні застосовується ПСП, а в лютому не застосовується. Як це відобразити в звіті 1 ДФ? У разі якщо в одному з місяців кварталу працівник не мав права на отримання ПСП, то в податковому розрахунку за ф.1ДФ заповнюють лише один рядок, в якому зазначають відповідну ознаку пільги.
ФОП Лизогуб П.Д. Чи обов’язково ФОП відображати суму  в звіті 1 ДФ виплачену за оренду приміщення? Так, обов’язково відображається.
ПП «Ладо» На підприємстві працюють батьки, які виховують двох дітей віком до 18 років, один з яких інвалід. Яка застосовується соціальна пільга? Платник податків при додержанні всіх вимог ст. 169 ПКУ має право на застосування двох пільг: на кожну дитину віком до 18 років, яка не є інвалідом, – по 100 % пільги (у 2016 році – 689 грн.), та на кожну дитину-інваліда – по 150 % (у 2016 році – 1033,5 грн.). При цьому розмір заробітної плати одного з батьків, що дає право на податкову соціальну пільгу повинен бути  1930 грн. включно, а граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги другому з батьків  визначається як добуток 1930 грн. та відповідної кількості дітей.
ФОП  Стороженко В.О. Неправильно зазначено податковий номер платника податків – чи буде застосовуватися штрафна санкція? Якщо у разі подання податковим агентом уточнюючого податкового розрахунку за ф. 1ДФ уточнюються реквізити підприємства або вносяться зміни до номеру облікової картки найманого працівника, то до такого податкового агента застосовується відповідальність передбачена п. 119.2 ст. 119 ПКУ.
ФОП  Діхтяр Р.Л. У грудні 2015 року працівник заміщував тимчасово відсутнього колегу. Однак доплату за заміщення йому не нараховували. Цей недогляд бухгалтер підприємства виявив у березні 2016 року. Що йому необхідно зробити і чи буде застосовано штрафну санкцію? Доплати, надбавки і премії, які нараховуються платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму, включаються до складу заробітної плати платника податку і підлягають оподаткуванню у тому місяці, в якому здійснені нарахування. Якщо бухгалтер самостійно виявив помилку до проведення перевірки, штрафні санкції не застосовуються.
ФОП Дзюбан Р.О. Неправильно утримано ПДФО чи буде застосовано штрафну санкцію?   Пунктом 127.1 ст. 127 ПКУ передбачено, що ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом 1095 днів, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 50 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.
Дії, передбачені абзацом першим цього пункту, вчинені протягом 1095 днів втретє та більше, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 75 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.
Передбачені цим пунктом штрафи не застосовуються, коли ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податку на доходи фізичних осіб самостійно виявляється податковим агентом при проведенні перерахунку цього податку, передбаченого п. 169.4 ст. 169 ПКУ, та виправляється в наступних податкових періодах протягом податкового (звітного) року згідно з нормами ПКУ.
Крім того, відповідно до пп. 129.1.3 п. 129.1 ст. 129 ПКУ у день настання строку погашення податкового зобов’язання, визначеного податковим агентом при виплаті (нарахуванні) доходів на користь платників податків – фізичних осіб, та/або контролюючим органом під час перевірки такого податкового агента, нараховується пеня.
ФГ «Степок» Яка ознака доходу, якщо орендується автомобіль та був заключний договір на надання послуг? Ознака  127 «Інші доходи»
ТОВ «Ранок» Чи застосовують соціальну пільгу до зарплати сумісника (зовнішній сумісник)? Згідно пп 169.2.1 ПКУ  податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати). Платник податку подає роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування податкової соціальної пільги. Працівник самостійно обирає місце застосування пільги: або за основним місцем роботи або за сумісництвом.
ТОВ «ДСП-Плюс» За якою ознакою в 2016 році відображаються  у формі 1 ДФ мобілізовані? Середній заробіток відображається по 101 ознаці
ТОВ «ДСП-Плюс» Співробітника призвали на строкову військову службу, чи розривати з ним трудовий договір чи зберігати за ним робоче місце?  Частинами третьою та четвертою ст. 119 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) передбачено, що за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, та за працівниками, які були призвані під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом, але не більше ніж на строк укладеного контракту, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб – підприємців, в яких вони працювали на час призову.
ТОВ «ДСП-Плюс» Чи має право мобілізований працівник на податкову соціальну пільгу? Не має. ПСП не може бути застосована до заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді грошового чи майнового (речового) забезпечення військовослужбовців, що виплачуються з бюджету.
П.І. Бердак Фізособі нараховано дохід, який не оподатковується ПДФО (або з якого ПДФО сплачується фізособою самостійно). Чи обов’язково зазначати такий дохід у формі №1ДФ? Які штрафні санкції передбачено за незазначення такого доходу у формі №1ДФ? Так, обов’язково зазначається. У п. 119.2 ПКУ передбачено відповідальність за помилки, допущені у формі № 1ДФ. За неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкового розрахунку застосовується штраф у розмірі 510 грн., а за повторне протягом року аналогічне порушення – 1020 грн.
ПП «Анталія» У І кварталі 2016 року фізособі було виплачено дохід та подано розрахунок за формою 1 ДФ, у якому допущена технічна помилка –   невірно зазначена сума військового збору як виправити? У разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку до закінчення строку його подання подається звітний новий податковий розрахунок .

Для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку “Військовий збір – виключення****” потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку “Військовий збір” відобразити правильну інформацію.

ФОП Токарева К.О. ФОП на єдиному податку отримує допомогу по вагітності та пологах, чи потрібно відображати такі доходи у формі 1 ДФ? Ні не потрібно. У формі 1 ДФ зазначаються доходи, які податковий агент (у даному випадку ФОП) виплачує фізичним особам.
ФОП Лементовська О.М. Які правила заповнення рядка військовий збір розділу II  форми 1 ДФ? У рядку “Військовий збір” зазначається  загальна сума нарахованого доходу, з якого утримується військовий збір, загальна сума виплаченого доходу, загальна сума нарахованого військового збору та загальна сума перерахованого до бюджету військового збору. Відомості про фізичну особу – платника податку, якій нараховані доходи, з яких утримується військовий збір, не зазначаються.
Лисянська філія товариства з обмеженою відповідальністю «Август» Як правильно подавати уточнення показників звітності по 1ДФ(новий звітний та уточнюючий) До закінчення строку подання подається звітний новий податковий розрахунок.

Уточнюючий податковий розрахунок подається після закінчення строку подання. Уточнюючий податковий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.

Порядок заповнення звітного нового та уточнюючого розрахунків є однаковим. Звітний новий та уточнюючий податкові розрахунки подаються на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише за рядками й реквізитами, які уточнюються.

Для виключення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати “1” – на виключення рядка;

Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 указати “0” – на введення рядка;

для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію відповідно до абзацу другого цього пункту та ввести правильну інформацію відповідно до абзацу третього цього пункту, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 9 указується “1” – рядок на виключення, а в другому – “0” – рядок на введення.

Звенигородський районний центр зайнятості Чи потрібно уточняти звіт для перерахунку прибуткового показнику за попередні періоди Розділом III Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку передбачено, що податковий розрахунок за ф. 1ДФ заповнюється наступним чином:
у рядках 3 та 3а проставляється сума нарахованого та виплаченого доходу за відповідний звітний період з врахуванням донарахованої суми;
у рядках 4 та 4а проставляється сума податку на доходи фізичних осіб з врахуванням суми недоплати/переплати.
Результати річного перерахунку сум доходів, нарахованих платнику податку у вигляді заробітної плати, а також сум наданих податкових соціальних пільг необхідно відобразити у податковому розрахунку за ф. 1ДФ за IV квартал звітного року.
В той же час, податковий агент має право здійснити перерахунок сум доходів, нарахованих платнику податку у вигляді заробітної плати, а також сум наданих податкових соціальних пільг за будь-який період та відобразити результати такого перерахунку у податковому розрахунку за ф. 1ДФ у кварталі в якому проведено такий перерахунок
ПП «Карат-авто» Як показати уточнення по військовому збору, якщо вже були уточнення по даному періоду військового збору Щоб видалити неправильну інформацію про суми військового збору, потрібно попередньо введену помилкову інформацію зазначити у рядку “Військовий збір – виключення****”, а правильну інформацію навести в рядку без позначки «виключення»
ЧОКП «Фармація» Куди подавати звіт 1 ДФ при зміні адміністративного району ФОП Податковий розрахунок подається до контролюючих органів за місцезнаходженням податкового агента – юридичної особи або її відокремлених підрозділів чи до контролюючого органу за податковою адресою фізичної особи – податкового агента.
ТОВ «Агросільбуд Звенигора» Чи потрібно подавати пустий 1ДФ Згідно пп. б) п. 176.2 ст. 176 ПКУ податковий  розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду.
Катеринопільська районна рада фізкультурно-спортивного товариства «Колос» Для уточненого звіту заповнюється весь звіт повністю з виправленими даними чи коригується лише виявлена помилка(ки) Уточнюючий розрахунок подається на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містить інформацію лише за рядками й реквізитами, які уточнюються.
 

ПАТ«Звенигородський сироробний комбінат»

Як подавати звіт 1ДФ якщо на підприємстві більше 1500 тис. найманих працівників Згідно з до п. 2.4 Порядку № 4, податкові агенти зі штатною чисельністю працівників до 1000 осіб подають єдиний документ на всіх, хто працює, з обов’язковим заповненням їхніх податкових номерів або серії та номера паспорта.

Якщо штатна чисельність працівників є більшою за 1000 осіб, підприємство може подавати форму № 1ДФ кількома порціями, кожна з них є окремим податковим розрахунком зі своїм номером порції. Строк подання останньої порції не має перевищувати встановленого строку подання. Аркуші окремого податкового розрахунку зшивають.

Як відомо, форма № 1ДФ має два розділи. Розділ II містить рядок «Військовий збір», де відображають загальні суми нарахованого та виплаченого доходу, з якого сплачують військовий збір, загальні суми утриманого (нарахованого та перерахованого) військового збору. Відомості про кожну фізособу – платника ПДФО, якій нараховані доходи та з яких утримують військовий збір, не зазначають.

Отже, податковий агент, що має понад 1000 працівників та подає кілька порцій форми № 1ДФ, нарахований і виплачений дохід, з якого сплачується військовий збір, та утриманий (нарахований, перерахований до державного бюджету) з такого доходу військовий збір повинен показувати загальними сумами лише один раз у розділі II першої порції цієї форми.

ТОВ «Авто-сервіс» Якими способами можна подавати звіт по 1 ДФ до податкової служби Податковий розрахунок подається в один із таких способів:

1. засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо використання електронного цифрового підпису відповідальної особи податкового агента у порядку, визначеному законодавством;

2.на паперовому носії разом з електронною формою на електронному носії інформації; (на паперовому носії, якщо кількість рядків у розрахунку не перевищує десяти).

ТОВ «ЕІК» Яких саме підприємств треба показувати у формі 1ДФ Податковий розрахунок – документ, який свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

Розрахунок подають податкові агенти (юридичні особи (їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи), самозайняті особи, представництва нерезидентів – юридичних осіб), які нараховують (виплачують, надають) доходи фізичній особі та/або зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV ПКУ, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, а також військовий збір, передбачений пунктом 16 1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ.

ТОВ «Маркада» Суб’єкт  господарювання орендує приміщення у фізичної особи. Чи треба відображати це у 1 ДФ В 1ДФ дохід нарахований та виплачений фізичній особі зазначається з ознакою 106 «Дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування)»
ТОВ «Меркурій ТВ-плюс» Як відобразити у формі 1 ДФ перехідні відпустки, які відплачуються у звітному періоді за наступний податковий квартал У випадках, коли проводяться донарахування і виплати сум за попередні податкові періоди (місяці), зокрема, суми виплат у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності (лікарняні), або нарахування відпускних за майбутні періоди, то такі суми донарахувань (нарахувань) при здійсненні перерахунку слід відносити до відповідних податкових періодів, за які провадяться нарахування
Хроменко С.С. Чи застосовується штрафна санкція при подачі уточнюючого розрахунку, в якому уточнюється ознака доходу? Якщо виправлення ознаки доходу не  призвело до  зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку, то за подання уточнюючого звіту ф. №1ДФ штрафні санкції не застосовуються.
ПП Як вірно заповнити новий звітний 1ДФ, якщо вже подано звітний до граничного терміну подачі звітності. До закінчення строку подання подається звітний новий податковий розрахунок.

Звітний новий розрахунок подаються на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише за рядками й реквізитами, які уточнюються.

Для виключення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати “1” – на виключення рядка;

Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 указати “0” – на введення рядка;

для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію відповідно до абзацу другого цього пункту та ввести правильну інформацію відповідно до абзацу третього цього пункту, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 9 указується “1” – рядок на виключення, а в другому – “0” – рядок на введення.

ФОП Стрикаль В.М. Підприємство надало поворотну фінансову допомогу, чи утримувати ПДФО, та як це відобразити в формі 1ДФ? Згідно із пп. 165.1.31 п. 165.1 ст. 165 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому або основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку.

Сума поворотної фінансової допомоги відображається у податковому розрахунку за ф. 1ДФ під ознакою доходу «153».

Якщо сума поворотної фінансової допомоги не повертається у визначений у договорі термін, то вона включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи та відображається у річній податковій декларації про майновий стан і доходи.

ФОП Смілянець П.В. Яка відповідальність за помилку в ознаці доходу? Якщо виправлення ознаки доходу не  призвело до  зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку, то за подання уточнюючого звіту ф. №1ДФ штрафні санкції не застосовуються.
КП Канівський держлісгосп За якою ознакою в 1-ДФ показати матеріальну допомогу працівнику на лікування? Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку за рахунок коштів благодійної організації або його роботодавця (пп. 165.1.19 ПКУ) зазначаються з ознакою доходу 143.
ФОП Кекух Т.В. Чи потрібно в формі 1ДФ фіксувати кошти виплачені на відрядження за ознакою «118»? По 118 ознаці зазначається сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки.
ФОП Пономаренко О.М. ФОП змінив місцезнаходження, куди подавати 1ДФ? Податковий розрахунок подається до  контролюючого органу за податковою адресою фізичної особи – податкового агента.
ФОП Середа І.І. Як вилучити помилковий рядок в формі 1ДФ та внести новий рядок? Для виключення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати “1” – на виключення рядка;

Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 указати “0” – на введення рядка

ТОВ «Соната-Оіл» Чи необхідно заповнювати підсумковий рядок по гр.3а, гр.3, гр.4а та гр.4 у разі подання уточнюючого податкового розрахунку за 1ДФ та заповнення рядків на вилучення та введення? Не потрібно, оскільки уточнюючий розрахунок містять інформацію лише за рядками й реквізитами, які уточнюються.
Галаганівська сільська рада За якою ознакою доходу відображати в Податковому розрахунку 1ДФ оплату праці тимчасових працівників, які працювали за направленням на громадські роботи від Центру зайнятості. Трудова книжка працівників знаходиться в Центрі зайнятості? Доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту), крім доходів, зазначених в абз. 3 п. 4 підрозд. 1 розд. XX ПКУ (пп. 164.2.1 ПКУ) зазначаються з ознакою доходу 101. Суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору, крім доходів, зазначених в абз. 3 п. 4 підрозд. 1 розд. XX ПКУ (пп. 164.2.2 ПКУ) зазначаються з ознакою доходу 102. Це залежить від того, яким чином оформлені на підприємстві такі тимчасові працівники.
Спілка підприємців Чи повинна співпадати колонка нарахована з/п та виплачена з/п? У разі повної та своєчасної виплати заробітної плати за звітний квартал гр. 3 = гр. 3а без вирахування ПДФО, суми ЄСВ, страхових внесків до Накопичувального фонду, у випадках, передбачених законом, – обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, суми ПСП за її наявності (лист ДПАУ від 10.08.2011 р. № 14496/6/17-0215)
Кравчук О.С. Чи вноситься у звіт 1-ДФ виплати декретних коштів і якщо так, то під якою ознакою?  Відповідно до п.п. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 ПКУ до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних послуг відповідно до закону, компенсацій (включаючи суми допомоги по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги інвалідам з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом.
Сума допомоги по вагітності та пологах відображається у податковому розрахунку за ф. 1ДФ під ознакою доходу «128» як соціальні виплати з відповідних бюджетів
Талан С.П. За якою ознакою відображати виплати воїнам АТО? Виплата сум середнього заробітку мобілізованим працівникам, які в подальшому компенсуються за рахунок коштів Державного бюджету відображається по 101 ознаці
ФОП Скліменок В.В. Яка сума зазначається в графі Військовий збір  якщо відображені доходи виплачені не тільки на користь найманих працівників а й приватних підприємців? У розділі ІІ Рядок “Військовий збір” заповнюється всіма податковими агентами, які у звітному кварталі нараховували доходи, з яких утримується військовий збір. Таким чином, якщо у розділі першому зазначено доходи, виплачені приватним підприємцям (157 ознака), то такі доходи не відображаються у розділі ІІ 1 ДФ. У такому випадку І розділ не буде дорівнювати ІІ розділу.
ФОП Гребенюк О.І. Чи заповнюється графа 4 сума утриманого податку перерахована, при виплаті доходу за ознакою 101, якщо фактично даний податок не був перерахований? У 1 ДФ відображається фактична сума перерахованого податку до бюджету.

Поряд з цим, якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає перерахуванню до бюджету податковим агентом у строки, встановлені цим Кодексом для місячного податкового періоду.

ПП «Н.І.А.» Заробітна плата виплачується 2 рази в місяць 20 числа поточного місяця і 5 числа наступного місяця як у рядку військовий збір р. ІІ ф. 1ДФ відображати регулярну зарплату,  адже в порядку її заповнення йдеться про те, що тут мають зазначатися нараховані та виплачені суми доходу, які обкладаються збором? Заробітна плата, що виплачується у встановлені терміни в наступному місяці, повинна бути відображена в податковому розрахунку за той період, у який входить попередній місяць, за який заробітну плату було нараховано. Наприклад, до податкового розрахунку за I квартал входить заробітна плата за січень, яка нарахована у січні та виплачена в лютому, за лютий (нарахована у лютому та виплачена в березні), за березень (нарахована в березні та виплачена у квітні).
ТОВ «ДОРБУД – 2000» Чи відображається в 1ДФ сума внесеного до статутного фонду  майна засновником, якщо так, то яким чином? Не відображається.
Електронна пошта Я приватний нотаріус, перший раз оплачую ЕСВ та податки за найманого працівника. Підкажість, будь ласка, я плачу від свого імені, чи від імені працівника. Які відомості вказівати у призначенні платежу. Платіжний документ заповнюється від Вашого імені.

При сплаті податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) до бюджету платник податків заповнює поле «Призначення платежу» розрахункового документа з урахуванням вимог Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.07.2015 № 666 «Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів” зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.08.2015 за № 974/27419 (далі – Порядок). Порядком передбачено, що поле «Призначення платежу» розрахункового документа заповнюється таким чином:
поле № 1 – друкується службовий код (знак) ”*” (ознака платежу);

поле № 2 – друкується розділовий знак ”;” та код виду сплати (формат ссс – тризначне число);

поле № 3 – друкується розділовий знак ”;” та один з нижченаведених реквізитів:
1) код клієнта за ЄДРПОУ (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8);

2) реєстраційний номер облікової картки платника податків (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);
3) реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами (завжди має 9 цифр);
поле № 4 – друкується розділовий знак ”;” та роз’яснювальна інформація про призначення платежу в довільній формі.

При заповненні полів не допускаються пропуски (пробіли) між словами та службовими знаками (п. 2 Порядку).

Сплата за кожним видом платежу та за кожним видом сплати має оформлятися окремим документом на переказ (п. 6 Порядку).

В залежності від виду сплати в полі № 2 «Призначення платежу» розрахункових документів вказується відповідний код сплати згідно із додатком до Порядку.

Згідно з додатком 8 «Указівки щодо заповнення реквізитів розрахункових документів на паперових носіях, їх реєстрів і заяви про відкриття акредитива» до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 29.03.2004 за №377/8976, у реквізиті «Отримувач» під час сплати платежів до бюджету зазначаються найменування (повне або скорочене) відповідної установи, на ім’я якої відкрито рахунки для зарахування надходжень до державного та/або місцевих бюджетів, найменування території та код бюджетної класифікації.

Електронна пошта, Резніченко Наталія Петрівна

 

Прошу надати відповідь на таке запитання:

Показники, що зазначаються у гр. 3а та гр. 3 податкового розрахунку за ф. 1ДФ повинні бути різними чи однаковими?

Питання пов’язане з вимогою органів ДФС показувати у гр. 3а та гр. 3 однакові показники, тобто сума  нарахованого доходу у графі 3а та сума виплаченого доходу у графі 3 повинні бути однаковими.

Але така вимога суперечить порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 N 4 (далі – Порядок).

 Відповідно до п. 3.2 Порядку у графі 3а “Сума нарахованого доходу” відображається (за звітний квартал) дохід, який нарахований фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до цього Порядку, а п.3.3. вимагає у графі 3 “Сума виплаченого доходу” відображати суму фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом.

Отже, згідно Порядку показники у гр. 3а та гр. 3 повинні бути різними на суму утриманих та сплачених ПДФО та ЄВ та військового збору.

Однак у податкових консультаціях органи ДФС роблять несумісний з Порядком висновок, що у графі 3 податкового розрахунку за ф. 1 ДФ відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податку у відповідності із нарахованим доходом, а саме – без вирахування із суми нарахованого доходу сум ПДФО та ЄВ та військового збору, тим самим прирівнюючи нарахований дохід до виплаченого.

У графі 3 відображається сума фактично виплаченого фізособі доходу (також без вирахування ПДФО, ЄСВ, страхових внесків до накопичувальних і недержавного пенсійного фондів, суми ПСП) у розрізі ознак доходів і ПСП (п. 3.3 Порядку № 4).

Заробітна плата, що виплачується у встановлені терміни в наступному місяці, повинна бути відображена в податковому розрахунку за той період, у який входить попередній місяць, за який заробітну плату було нараховано. Наприклад, до податкового розрахунку за I квартал входить заробітна плата за січень, яка нарахована у січні та виплачена в лютому, за лютий (нарахована у лютому та виплачена в березні), за березень (нарахована в березні та виплачена у квітні) (абз. 2 п. 3.3 Порядку № 4).

Сума виплаченого доходу у графі 3 відображається у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками) (абз. 2 п. 3.5 Порядку № 4).

У разі повної та своєчасної виплати заробітної плати за звітний квартал гр. 3 = гр. 3а без вирахування ПДФО, суми ЄСВ, страхових внесків до Накопичувального фонду, у випадках, передбачених законом, – обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, суми ПСП за її наявності (лист ДПАУ від 10.08.2011 р. №14496/6/17-0215)

Елеектронна пошта, ЛМЗЗ

 

Між нашим підприємством і навчальним закладом укладається договір про проходження виробничої практики учнями навчального закладу. За проходження виробничої практики їм нараховується зарплата. Чи відображається кількість учнів, які проходять виробничу практику в реквізиті форми  1 ДФ *Працювало за трудовими договорами (контрактами)*? 1) У формі 1 ДФ у розділі військовий збір Загальна сума нарахованого доходу відображається сума доходів з якої утримано військовий збір чи сума нарахованих доходів повинна бути тотожна з розділом 1 (тобто включати доходи з яких не утримано військовиій збір)?2) На підприємстві 2 працівники. Один з них був з 01.01.16по 31.03.16 за власний рахунок без збереження зарплати і без доходу і у формі 1 дф його доходу не буде. У формі 1 дф в показнику Працювало за трудовими договорами буде зазначено 2 працівники чи 1? Не відображається. У реквізиті “Працювало за трудовими договорами (контрактами)” проставляється кількість працівників юридичної особи чи самозайнятої фізичної особи, які працюють за трудовими договорами (контрактами) у звітному кварталі та яким нараховано дохід (абз. 7 п. 3.1 Порядку № 4). Оскільки з учнями не заключався трудовий договір, їх кількість у даному реквізиті не зазначається.

 

 

 

1) У розділі ІІ Рядок “Військовий збір” заповнюється всіма податковими агентами, які у звітному кварталі нараховували доходи, з яких утримується військовий збір. Таким чином, якщо у розділі першому зазначено доходи, виплачені приватним підприємцям (157 ознака), то такі доходи не відображаються у розділі ІІ 1 ДФ. У такому випадку І розділ не буде дорівнювати ІІ розділу.

 

 

2) 1 працівник. У реквізиті “Працювало за трудовими договорами (контрактами)” проставляється кількість працівників юридичної особи чи самозайнятої фізичної особи, які працюють за трудовими договорами (контрактами) у звітному кварталі та яким нараховано дохід (абз. 7 п. 3.1 Порядку № 4). 

 

Електронна пошта, Шпилевая Лариса

 

Будь ласка, надайте відповідь щодо заповнення звіту 1-ДФ за 1 кв.2016р

.В розділі П в  строку “Військовий збір” в ” загальну суму нарахованого доходу”  (графа 3а,3) чи включаеться  сума доходу, яка не обкладається військовим збором (наприклад, доходи  ФОП) Тобто, чи повинні збігатись підсумкові значення граф 3а і 3 розділу 1 зі значеннями граф “Загальна сума нарахованого доходу” за рядком “Військовий збір” розділу П ?

У графі “Загальна сума нарахованого доходу (грн, коп.)”Розділу ІІ  вказується загальна сума нарахованого протягом звітного кварталу всім фізичним особам доходу, з якого утримують військовий збір.
Якщо фізичній особі нараховували неоподатковуваний дохід, який у розділі І відображався окремим рядком з відповідною ознакою доходу, то в розділі ІІ такий дохід не відображають.

 

Електронна пошта Объясните, пожалуйста, как правильно в 1 ДФ отразить НДФЛ с выплаты дохода физлицу за оренду нежилого помещения :1.Оплата была произведена за год, а актами мы закрываем ее поквартально. Какую сумму указывать в гр.3а и 3 ? К примеруперечислили 2000 грн, в 1 кв. закрываем актом 500 грн. И тогда в отчете за 1 квартал указываем в гр.3а- 500 грн., а в гр.3- 2000 грн.? И так же суммыподатку в гр.4а, 4 ? А в отчете за 2 квартал в гр. 3а указываем 500, а в гр.3- 0, т.е. ставим только данны по нарахованному доходу и налогу? 2. Нужно ли сумму дохода физлицу за оренду нежилого помещения облагать военным сбором ? 1. У графі 3а відображається (за звітний квартал) дохід, який нараховано фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів (п. 3.2 Порядку № 4).

У разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є обов’язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні (абз. 2 п. 3.2 Порядку № 4).

З Вашого питання незрозуміло – сплачено за оренду наперед, чи за минулі періоди, тому радимо з документами звернутися до податкових консультантів до ДПІ за місцем реєстрації.

 

 

 

2. Сума орендної плати, що виплачується за договором оренди рухомого (нерухомого) майна підлягає оподаткуванню військовим збором на загальних підставах. Потрібно подати уточнюючий розрахунок.

Електронна пошта

inbo

 

У розділі ІІ форми №1ДФ потрібно вказувати лише доходи, які оподатковуються військовим збором, чи й ті, з яких не справляється військовий збір, відображений у розділі І форми. У графі “Загальна сума нарахованого доходу (грн, коп.)”Розділу ІІ  вказується загальна сума нарахованого протягом звітного кварталу всім фізичним особам доходу, з якого утримують військовий збір.
Якщо фізичній особі нараховували неоподатковуваний дохід, який у розділі І відображався окремим рядком з відповідною ознакою доходу, то в розділі ІІ такий дохід не відображають.
Електронна пошта Юр. лицо возвращает фин. помощь учредителю.Как заполнить столбцы 3а и 3?

Консультант с Горячей линии сказал, что заполнять нужно только столбец 3 “Выплачено дохода”, а столбец 3а поставить прочерк. И в столбе 8 “Ознака доходу” 153.

Якщо поворотну фінансову допомогу отримує юридична особа від фізичної особи та відповідно до термінів, які зазначаються у договорі позики, юридична особа повертає частину отриманої допомоги фізичній особі, то у податковому розрахунку за ф. 1ДФ відображається лише частина повернутої допомоги. Ознака доходу – 153. Заповнюється і графа 3а і графа 3.
Електронна пошта

 

Форма 1-ДФ за 1 квартал 2016р. була подана але пізніше виявиши помилку, – не включили ще один рядок….- Подади нову звітну форму 1-ДФ, але за правилами іншин податкових декларацій, (тобто продублювали всі рядки та додали ще 1 новий.) Як тепер нам бути? тим паче прочитавши консультацію на 911 зрозуміли, що треба знову подавати нову звітну, адже неправильно показали суму нарахованого доходу в розділі ІІ та не показали ще одну строку в розділі І Потрібно подати ще раз новий  звітний розрахунок з вилученням всіх непотрібних  рядків попереднього нового звітного (для виключення помилкових рядків з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи таких рядків і у графі 9 указати “1” – на виключення рядка).

У графі “Загальна сума нарахованого доходу (грн, коп.)”Розділу ІІ  вказується загальна сума нарахованого протягом звітного кварталу всім фізичним особам доходу, з якого утримують військовий збір.
 

Електронна пошта Предприятие отправляет работников для обучения по технике безопасности. Должно ли указывать в форме 1 ДФ сума начисленного дохода с признаком дохода 158? Сума витрат роботодавця у зв’язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) платника податку згідно із законом (підпункт 165.1.37 пункту 165.1 статей 165 розділу IV Кодексу) відображається в 1ДФ по 158 ознаці. 
Електронна пошта 1.Прошу Ваших разъяснений по поводу отражения в отчете 1ДФ сумм удержанных алиментов.
2.Если были отправлены два звитных отчета (ошибочно) за один и тот же период. Произойдет ли задвоение и как исправить ? Будут ли штрафные санкции?
1. Аліменти, що виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін (підпункт 165.1.14 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) відображаються в 1 ДФ по 140 ознаці.

2. Можливе задвоєння сум доходів у базі ДРФО у громадян, які працюють на Вашому підприємстві (що може вплинути наприклад на субсидії). Штрафні санкції не передбачено.

Електронна пошта Підприємством оплачено страхову премію в розмірі 1000 грн.за медичне страхування працівника. Розраховано базу оподаткування 1219.51 грн. та ПДФО 219.51 грн. Питання: яку суму доходу 1000 чи 1219.51 відображати в графах 3а та 3 з кодо доходу 126? Вважається додатковим благом фізичної особи, підлягає оподаткуванню на загальних підставах та відображається в податковому розрахунку за ф. 1 ДФ під ознакою доходу 126. Відображається сума доходу 1219.51 грн.

 

Електронна пошта

 

 В 3кв.2015р. будо подано звіт 1-ДФ. До закінчення терміну подачі даного звіту, було виявлено помилку в гр. 4 та 4а то двох працівниках. Відразу було подано «Звітну нову», але також з помилкою. Чи можна подати  один  «Уточнюючий розрахунок», в якому відразу виправити помилки і по 1ДФ- «Звітна» і по 1-ДФ «Звітна нова». Чи окремо «Уточнюючим» розрахунком виправити помилки в «Звітній» формі, а потім ще одним «Уточнюючим» розрахунком виправити помилки в «Звітній новій» формі? До закінчення строку подання подається звітний новий податковий розрахунок. Уточнюючий податковий розрахунок подається у разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку після закінчення строку його подання. Звітний новий та уточнюючий податкові розрахунки подаються на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише за рядками й реквізитами, які уточнюються. Можна подати  один  «Уточнюючий розрахунок», в якому відразу виправити помилки і по 1ДФ- «Звітна» і по 1-ДФ «Звітна нова» за той самий квартал.

 

Електронна пошта

 

Надайте консультацію з приводу відображення в 1 ДФ  повернення поворотної фінансової допомоги

підприємство отримало від засновника фізичної особи поворотну фінансову допомогу в 4 кварталі 2015 року, та повернуло йому в 2 кварталі 2016 року

Чи потрібно зазначати цю суму в звіті 1ДФ, з якою ознакою, та як буде заповнюватися Розділ 1 та Розділ 2, графи 3а,3,4а,4.

Якщо поворотну фінансову допомогу отримує юридична особа від фізичної особи та відповідно до термінів, які зазначаються у договорі позики, юридична особа повертає частину отриманої допомоги фізичній особі, то у податковому розрахунку за ф. 1ДФ відображається лише частина повернутої допомоги. Ознака доходу – 153. Заповнюється і графа 3а і графа 3. У графах 4а та 4 проставляються нулі.

 

Електронна пошта

 

 Питання щодо відображення в 1ДФ доходу працівника у вигляді додаткового блага (наприклад, працівник отримав дохід у вигляді додаткового блага в сумі 1000,00  грн):

Яку суму доходу потрібно показати в графах  3 та 3а – з урахуванням “натурального”  коефіцієнту чи без?

І, в такому випадку, як правильно відобразити дані по військовому збору в розділі ІІ звіту (графи Нараховано доходу та Виплачено доходу)?

Будь-ласка, дайте приклад заповненя розділу І та ІІ форми 1ДФ для доходу працівника у вигляді додаткового блага (сума додаткового блага 1000,00 грн).

У разі виплати платнику податку додаткового блага у негрошовій формі сума податку об’єкта оподаткування обчислюється із врахуванням коефіцієнту.

Норми п. 164.5 ст. 164 розд. ІV ПКУ застосовуються під час нарахування доходу у будь-якій негрошовій формі для визначення бази оподаткування доходу податком на доходи фізичних осіб.

При цьому пунктом 16 прим. 1 підрозділу 10 розд. XX ПКУ не передбачено застосування для військового збору коефіцієнта, визначеного п. 164.5 ст. 164 розд. ІV ПКУ.

Суми нарахованого доходу у графах 3а «Сума нарахованого доходу» та 3 «Сума виплаченого доходу» податкового розрахунку за ф. 1ДФ відображаються з урахуванням цього коефіцієнту.

Приклад: СДБ – 1000 грн. у негрошовій формі.

Застосовуємо натуральний коефіцієнт (у 2016 році – 1,21951). 1000 грн.х1,21951=1219,51 грн.

Відображаємо в графі 3а – 1219,51 грн., графа 3 – 1219,51 грн., графа 4а – 219,51 грн., графа 4 – 219,51 грн. (у разі своєчасного перерахування доходу).

Розділ ІІ – Загальна сума нарахованого доходу – 1000,00 грн., Загальна сума утриманого податку – 15,00 грн.

 

Електронна пошта, Юлия

 

1. Нужно ли ФОП  3 группы показывать в отчете 1-ДФ доходы что получает частное лицо (не ФОП) от сдачи в аренду недвижимости предпринимателю 3 группы?

2. Платит ли ФОП 3 группы военный сбор?

1. Так, доходи, які ФОП виплачує фізичній особі обов’язково відображаються у формі 1 ДФ під ознакою 106.

 

 

 

2.Військовий збір ФОП на 3 групі єдиного податку з своїх доходів від підприємницької діяльності  не сплачує. З доходів, які виплачуються іншим фізичним особам, ФОП, як податковий агент, повинен утримувати ПДФО та військовий збір відповідно до ПКУ.